Nyheter > Aktuelt

Norge fremstilles som et av verdens beste land å få barn i, men hvordan ser dette ut når vi sammenligner rettighetene til gravide leger på tvers av europeiske land?

Ylf har satt seg mål å være engasjert i internasjonalt arbeid, noe vi bla. gjør gjennom medlemskap i European Junior Doctors (EJD). En av fordelene ved medlemskapet er at vi lærer mer om arbeidsforholdene i de andre europeiske landene. EJD utfører spørreundersøkelser blant sine delegater, der de tar opp ulike temaer som berører yngre leger. Eksempler er spesialiseringsforløp, e-helse, psykisk helse hos leger, og nå sist, svangerskap og fødsel. Resultatene summeres opp i arbeidsgrupper med medlemmer på tvers av landene, der man diskuterer resultatene.

Norge fremstilles som et av verdens beste land å få barn i, men er det en myte vi må avlive? Sett i lys av debatten om vaktfritak for gravide leger i siste trimester, var denne spørreundersøkelsen midt i blinken. For hvordan har gravide leger det i resten av Europa? 

Stor variasjon

Kort sammenfattet viser resultatene av undersøkelsen ikke noen opplagt tendens. Ikke overraskende er det stor variasjon mellom landene, men fremdeles en del interessante funn. Alle landene tilbyr heldigvis full lønn til gravide gjennom svangerskapet, men grensene for ulike typer arbeid og lengde varierer. I Tyskland får man ikke jobbe lengre enn 9,5 timer mens man er gravid. Vaktfritak tilbys i varierende grad i Tyskland, Finland, Latvia, Spania, Portugal, Frankrike, Tyrkia, Italia, Slovenia, Kroatia og Litauen, mens du i Nederland ikke kan pålegges overtidsarbeid under graviditet. I England, Sverige og Estland må arbeidstaker selv be om vaktfritaket. Ikke overraskende er det kanskje derfor Legeforeningene i England og Sverige som rapporterer om flest henvendelser fra gravide vedrørende arbeidsforhold. 

Påfallende mange kvier seg for å fortelle arbeidsgiver at de er gravide. Det kan være flere årsaker til dette, men flere steder er det heller ikke påbudt å opplyse arbeidsgiver om graviditet (Finland, Tyskland, Spania, Ungarn, Frankrike, Sverige). I Norge er du for øvrig forpliktet til å fortelle arbeidsgiver om graviditet 4 uker før termin. 

Langt ned på listen

Sett med europeiske øyne, er fullverdige foreldrepenger definert som 65% av lønnen man hadde før graviditeten. Alle land som deltok i undersøkelsen tilbyr en eller annen form for foreldrepenger. Dette varierer fra 14 uker (Tyrkia) til 3 år (Estland). I Kroatia kan man bli fritatt fra nattevakter inntil barnet er 3 år, mens veldig få land har en selvstendig pappaperm.

Samlet sett viser undersøkelsen at det er svært ulike regler for ulike land, men totalt kommer Norge ut som en av vinnerne på foreldrepenger. Vi kommer dessverre langt ned på listen over land som har vaktfritak for gravide, med fritak som tilretteleggingstiltak og ikke en automatisk rettighet. Ellers er det påfallende at kun Storbritannia pålegger arbeidsgiver å foreta risikovurdering av arbeidet legen utfører. Dette er regelen også i Norge, der arbeidsgiverens har plikt til å foreta risikovurderinger av arbeidsmiljøloven § 3-1, men slike risikovurderinger utføres nok for sjeldent.

Undersøkelser som denne gir oss et verdifullt sammenligningsgrunnlag og rom for samarbeid på tvers av grensene. Ylf bruker medlemskapet i EJD aktivt for å samle innspill og ideer til hvordan ulike problemstillinger kan, bør og ikke bør løses.  

European Junior Doctors (EJD)

Representerer mer enn 300 000 yngre leger i Europa

Grunnlagt i Tyskland i 1976

Kjemper for interessene til yngre leger gjennom å forbedre arbeidsforhold, øke mobiliteten i yrket og øke kvaliteten i spesialiseringen

Motto: «One country, one vote, one language»

Kontor i Brussel, Belgia

Nåværende president er Sascha Reiff fra Malta

Ylf-styremedlem Clara Bratholm er visepresident

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer