Nyheter > Aktuelt

Foto: iStock.com/JosA Luis GutiArrez

Under legestreiken skrev 257 legeledere under et opprop hvor de oppfordret Spekter til å imøtekomme legens krav om kollektivt vern.

Den nesten fem uker lange streiken i sykehus endte i tvungen lønnsnemnd 11. oktober. I løpet av streiken ble det arrangert et opprop blant legeledere landet over. 257 ulike avdelings-/seksjonsoverleger eller –ledere skrev under på oppropet, hvor de oppfordrer Spekter til å imøtekomme legenes krav om kollektivt vern. «Et kollektivt vern er et rimelig krav og dagens vaktordninger har fungert i flere tiår», heter det blant annet i oppropet (les hele oppropet i bunnen av denne artikkelen).

Jon Helle er leder av Norsk overlegeforening, yrkesforeningen som organiserer det store flertallet av legeledere i sykehus. Han mener oppropet er et tydelig signal til Spekter om at arbeidsgiverpolitikken de nå fører ikke nødvendigvis har bred støtte i de klinikknære ledersjiktene.

 – Oppropet viser at mange ledere ikke ønsker det kjøret Spekter har satt i gang mot lojale og hardtarbeidende leger som tar ansvar langt utover arbeidsmiljøloven. De ønsker seg heller ikke en utvidelse av styringsretten. De ønsker samarbeid, tillit mellom partene og ro til å finne de beste løsningene på utfordringer i sykehus. Sammen med Legeforeningen. Og de skjønner behovet for kollektivt vern som en sikring, sier Helle til yngreleger.no.

Tillitskrise i sykehus

Gjennom streiken ble det etter hvert tydelig at tilliten mellom ansatte leger og ledersjiktene i sykehus er tynnslitt. «For hver dag som går vokser tillitskrisen ved norske sykehus seg større», uttalte forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse tre uker ut i streiken. Selv om streiken nå er over, har flere advart om at uroen i sykehus vil vedvare frem til partene har kommet frem til en god løsning. Tillitskrisen ser også ut til å bekymre helseministeren.


Jon Helle understreker at tillitskrisen først og fremst gjelder den øverste ledelsen:

– Mistilliten til ledere i spesialisthelsetjenesten er størst til de som sitter på toppen, der Spekter henter sitt mandat, de som er lengst fra hverdagen i sykehusene. Tilliten er mye bedre til lederne på de pasientnære nivå der det viktigste arbeidet utføres. Men det hjelper ikke så mye hvis rådende holdninger på toppen er ensidig maktspråk, sier Jon Helle.


Hva må gjøres for å gjenoppbygge tillit i sykehusene?


– Uroen i hele linjen fra gulvplanet og oppover og tillitskrisen, den alvorligste i mine 20 år som tillitsvalgt, kan ikke heles med enkle grep. Løsningen må komme i form av nye signaler fra toppen som viser at ledelsen tar situasjonen inn over seg, at de viser ansvar for det de har satt i gang og anerkjenner de ansattes behov for vern og reell medbestemmelse. Først da kan vi nærme oss den ønskede hverdagen, mener Helle.

Leder av Overlegeforeningen, Jon Helle.

Legelederoppropet

257 legeledere fra hele landet har skrevet under på oppropet som ble arrangert i forbindelse med sykehusstreiken:

Oppfordring til Spekter fra ledere i sykehus!


Vi, som er ledere i norske sykehus, vet at ledelse dreier seg om å skape resultater gjennom andre. Dette krever samarbeid og tillit mellom ledere og ansatte.

Den pågående sykehusstreiken bryter ned den tilliten vi som ledere er avhengige av. Vi kan ikke se at sykehusene og pasientene er tjent med dette.

Et kollektivt vern er et rimelig krav og dagens vaktordninger har fungert i flere tiår. Vi oppfordrer Spekter om å imøtekomme dette kravet og bringe streiken til opphør.


Følgende personer har sluttet seg til oppfordringen:

 1. Stina Gregersen, avd.overlege. med.avd., Ringerike sykehus
 2. Kenneth Gundersen, avdelingsoverlege, føde/gyn avd, Kongsberg sykehus
 3. Stephan Baliemke, seksjonsoverlege, intensivmedisin, Drammen sykehus
 4. Åse Stavland Lexberg, avdelingsoverlege rheumatologisk seksjon, Drammen sykehus
 5. Erik Hauge Engebretsen. Seksjonsoverlege geriatri, slag og rehabilitering, Bærum sykehus, Vestre Viken
 6. Anne Froholdt, avd overlege Fysikalsk medisinsk seksjon, NRH avd, Drammen sykehus
 7. Tina Kornmo, seksjonsoverlege kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken.
 8. Wender Figved, avdelingsoverlege ortopedisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken.
 9. Marius Myrstad, seksjonsoverlege generell medisin, Bærum sykehus, Vestre Viken
 10. Rolf Whitfield, Seksjonsoverlege Medisin, Bærum
 11. Liv Haugsbø Undset, Seksjonsoverlege, Dialyse, Bærum
 12. Else Johanne Rønning, seksjonsoverlege infeksjonsmedisin, Bærum sykehus, Vestre Viken
 13. Human Ashraf, avdelingsoverlege ØNH, Kongsberg sykehus
 14. Kristian Selvig, Enhetsoverlege, Medisinsk avdeling, Drammen, Vestre Viken
 15. Marieke Claessen, Avd.overlege og avd.sjef Gynekologi og fødselshjelp ved Drammen sykehus, Vestre Viken
 16. Brita Kumle, avdelingsoverlege,  ARA, Vestre Viken
 17. Leiv Sindre Rusten, Seksjonsleder/avd.overlege onkologisk poliklinikk, kir.avd., Drammen sykehus, Vestre Viken.
 18. Lars Heggelund, seksjonsoverlege med.avd., Drammen sykehus
 19. Martin Polacek, seksjonsoverlege ort.avd., Drammen sykehus
 20. Helle Skjerven, seksjonsoverlege bryst- og endokrinkirurgisk seksjon, Drammen sykehus
 21. Sevat Løkensgard Molven, Seksjonsoverlege urologi, Kirurgisk avd, Drammen Sykehus
 22. Vladimir T Petrovic, avdelingsoverlege gyn- føde avdeling, Ringerike Sykehus, Vestre Viken.
 23. Rikard Berling, avdelingsoverlege anestesiavd., Ringerike Sykehus, Vestre Viken.
 24. Per Aspelien, ass.avdelingsleder og seksjonsleder ØNH, OUS.
 25. Gunnar Aksnes, seksjonsoverlege, barnekirurgisk avdeling, OUS
 26. Mark Zuchner, seksjonsoverlege, spinalkirurgi, nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet, OUS.
 27. Torstein Meling, seksjonsoverlege, tumor, OUS.
 28. Arild Egge, seksjonsoverlege, funksjonell kirurgi, OUS.
 29. Bernt Due-Tønnesen, seksjonsoverlege, barnenevrokirurgi, OUS.
 30. Mads Århus, leder nevrokirurgi, Ullevål, OUS.
 31. Tom Glomsaker, seksjonsleder gastrokirurgi, OUS.
 32. Ketil Eriksen, konstituert avdelingsleder øyeavdelingen OUS
 33. Torger Ødegaard, overlege, Urologisk avd. Aker, OUS     
 34. Pål Dag Line, Leder for avdeling for transplantasjonsmedisin, OUS
 35. Bjørn Atle Bjørnebedt, avdelingsleder Gastro og barnekirurgi, OUS
 36. Lars Aaberge, Seksjonsleder invasiv kardiologi, RH, OUS
 37. Bjarte Fosby, seksjonsoverlege, transplantasjonskirurgi, OUS
 38. Ole-Jakob Nilsen, seksjonsleder, urologi, Rikshospitalet, OUS
 39. Espen Dietrichs, Avdelingsleder, Nevrologisk avdeling, OUS.
 40. Erik Taubøll, nevrologisk avdeling, OUS
 41. Paulina Due-Tønnesen, Seksjonsoverlege, Røntgen, OUS
 42. Ellen Molteberg, Seksjonsleder Seksjon for voksenepilepsi, OUS
 43. Olav Røise, Professor, Ortopedisk avdeling, OUS
 44. Vivvi Bjørnø, seksjonsleder akuttmedisin, Sykehuset i Vestfold.
 45. Pal Ivan Valter, overlege og enhetsleder Barneavdelingen, klinikk Hammerfest, Finnmarkssykehuset.
 46. Bjørn Wembstad, overlege og Avdelingsleder Medisinsk avdeling, klinikk Hammerfest, Finnmarkssykehuset.
 47. Uwe Agledahl, overlege og Enhetsleder Kirurgisk avdeling, klinikk Hammerfest, Finnmarkssykehuset.
 48. Cherzad Malek, overlege og Enhetsleder Ortopedisk avdeling, klinikk Hammerfest, Finnmarkssykehuset.
 49. Siri Strand Pedersen, overlege og Enhetsleder Føde- og gynekologisk avdeling, klinikk Hammerfest, Finnmarkssykehuset.
 50. Søren Nobaek, avdelingsoverlege kirurgisk avdeling, Kirkenes, Finnmarkssykehuset.
 51. Kåre Hansen, enhetsleder medisinske leger, Kirkenes, Finnmarkssykehuset.
 52. Lioudmila Kristian, avdelingsoverlege fysikalsk medisin og rehabilitering, Kirkenes, Finnmarkssykehuset
 53. Vibeke Danielsen, avdelingsoverlege radiologisk avdeling, Kirkenes, Finnmarkssykehuset.
 54. Avdelingssjef - Liv Hammerstad – DPS Gjøvik, Sykehuset Innlandet HF
 55. Seksjonsoverlege infeksjon, medisinsk avdeling SI Gjøvik – Even Reinertsen
 56. Seksjonsoverlege lunge, medisinsk avdeling SI Gjøvik – Øystein Stubhaug
 57. Seksjonsoverlege endokrinologi, medisinsk avdeling SI Gjøvik – Jan Christian Fossum
 58. Seksjonsoverlege kardiologi, medisinsk avdeling SI Gjøvik – Olve Skjetne
 59. Seksjonsoverlege gastroenterologi, medisinsk avdeling SI Gjøvik – Per Arthur Johansson
 60. Seksjonsoverlege hematologi, medisinsk avdeling SI Gjøvik – Aud Thoresen
 61. Seksjonsoverlege geriatri, medisinsk avdeling SI Gjøvik – Olav Espelid
 62. Thomas Moger, seksjonsoverlege gastrokirurgi, Sykehuset Innlandet.
 63. Arn Meland, seksjonsoverlege ortopedi, Sykehuset Innlandet.
 64. Magne Dimmen, seksjonsoverlege urologi, Sykehuset Innlandet.
 65. Kolbjørn Høgåsen, seksjonsoverlege nefrologi, Sykehuset Innlandet.
 66. Avdelingsoverlege avdelingssjef Rune Waalen avdeling for patologi. Sykehuset Innlandet
 67. Terje Legernæs, seksjonsoverlege, Hamar, Sykehuset Innlandet HF
 68. Pernilla Olsson, seksjonsoverlege mamma, Hamar, Sykehuset Innlandet HF
 69. Torbjørn Folstad, seksjonsoverlege, gastrokir, Hamar, Sykehuset Innlandet HF
 70. Svein R. Mathisen, seksjonsoverlege, karkir, Hamar, Sykehuset Innlandet HF
 71. Neda Nicodemus, Seksjonsoverlege plastikkirurgi, kir. avdeling, Hamar, Sykehuset Innlandet HF
 72. Arnulf Kjos, avdelingsoverlege, kir avd, Hamar, Sykehuset Innlandet HF
 73. Ola Christiansen, seksjonsoverlege, urologi, Hamar, Sykehuset Innlandet HF
 74. Trine Fleischer Eng, avdelingsoverlege, bilde, Hamar, Sykehuset Innlandet HF
 75. Trine E Finnes, seksjonsoverlege endokrinologi, Hamar, Sykehuset Innlandet HF
 76. Kjell Andersen, seksjonsoverlege, Hjerte, Hamar, Sykehuset Innlandet HF
 77. Yvonne Hagen, seksjonsoverlege, akuttmedisin/intensiv, Hamar, Sykehuset Innlandet HF
 78. Per H. Christensen, avd. overlege anestesi, Hamar, Sykehuset Innlandet HF
 79. Helge Vangen, avd. overlege, ortopedisk avdeling, Elverum, Sykehuset Innlandet HF
 80. Thomas Chr. Olsen, avd. overlege, Elverum, Sykehuset Innlandet HF
 81. Trine Krogh, avd. overlege, ØNH, Elverum, Sykehuset Innlandet HF
 82. Ass. klin.overlege Bjørn Håvard Wold, Kir.Ort  klinikk, NLSH Bodø
 83. Seksjonsoverlege   Kristjan Valdimarsson: Ort seksjon, Kir.Ort Klinikk  NLSH Bodø
 84. Klinikkoverlege Ragnar Breckan, Med.klin. NLSH Bodø
 85. Avdelingsoverlege Hanne Bjørnstad, Hjerteavdelingen, Med klin, NLSH Bodø
 86. Avdelingsoverlege  Terje Tollåli,  Lungeavdelingen, Med.klinikk,NLSH Bodø
 87. Avdelingsoverlege Magnhild Gangsøy Kristiansen, Gastromedisinsk avdeling, Med.klin. NLSH Bodø
 88. Kst. Avdelingsoverlege Tore Johan Olaussen, Nyremedisinsk avdeling, Med.klin NLSH Bodø
 89. Avdelingsoverlege Randi Fykse Hallstensen, Hematologisk avdeling, Med.klin, NLSH Bodø
 90. Seksjonsoverlege Hanne Winge Kvarenes, Infeksjonmedisinsk seksjon, Med.klin. NLSH Bodø
 91. Avdelingsoverlege Heidi Frostad Sivertsen,  Gyn. avd Kvinne Barn-klinikken, NLSH Bodø
 92. Avdelingsoverlege Lars Utne Haukland, Barneavd, Kvinne-barnklinikken, NLSH Bodø
 93. Avdelingsoverlege Ellinor Haukland, Kreftavdelingen, Med.klin. NLSH Bodø
 94. Avdelingsoverlege Heinrich Backmann, Diagnostisk Klinikk, Nordlandssykehuset HF
 95. Avdelingsoverlege Sandra Åsheim, Mikrobiologisk fagområde, Diagnostisk klinikk, NLSH
 96. Avdelingsoverlege Erlend  Hallstensen, Øye avdelingen, HBEV klin NLSH
 97. Avdelingsoverlege Miriam Hudecova, Gyn-Fødeavd, Kvinne-barneklinikk, NLSH Lofoten
 98. Avdelingsoverlege Guri Ingebrigtsen, NLSH Lofoten DPS
 99. Avdelingsoverlege Cato Kjærvik, Kir avd, NLSH Vesterålen
 100. Avdelingsoverlege Finn Larsen-Aas. Med avd. NSLH Vesterålen
 101. Seksjonsoverlege Nora Vaag Miller, Spis.  Psykisk Helse og rus klinikken, NLSH Bodø
 102. Inga Grip, Avdelingsoverlege medisin, NLSH Lofoten.    
 103. Forskningsdirektør Johan Stanghelle, Sunnaas sykehus HF
 104. Tormod S Westvik, Seksjonsleder Plastikkirurgi, Sykehuset Telemark
 105. Inge Lode, avdelingssjef, Helse Møre og Romsdal
 106. Lars Kjetil Aas, avdelingssjef, Ålesund sjukehus, Helse Møre og Romsdal
 107. Karen A Irgens, avdelingssjef, Helse Møre og Romsdal
 108. Frode Guldal, avdsjef, revmatologisk avd, Ålesund Sjukehus
 109. Gunnar Dagslott, avdelingsoverlege, Volda sjukehus, Helse Møre og Romsdal
 110. Erling Bjordahl, seksjonsoverlege plastikkir. Seksjon. UNN-Tromsø
 111. Anne Skogsholm, seksjonsoverlege. Med.Int. UNN Tromsø
 112. Elena Kamycheva, seksjonsleder, geriatrisk seksjon. UNN Tromsø
 113. Gunnhild Ag seksjonsoverlege, Observasjonsposten, UNN Tromsø
 114. Marit Dahl Solbu, seksjonsoverlege, nyremedisinsk seksjon. UNN Tromsø
 115. John Martin Pedersen, avdelingsoverlege kirurgisk avdeling, UNN Narvik
 116. Kristina Larsby, seksjonsleder hjertemedisin. UNN Tromsø
 117. Cornelia Rösler, seksjonsoverlege, Haukeland Universitetssykehus
 118. Hildegunn Siv Aase, seksjonsoverlege,       Haukeland Universitetssykehus
 119. Ole-Bjørn Tysnes, avdelingssjef, Haukeland Universitetssykehus
 120. Dag Hoem, Seksjonsoverlege, Haukeland universitetssykehus
 121. Guttorm Lysvold Jenssen, seksjonsoverlege, Haukeland Universitetssykehus
 122. Per Kristoffersen, seksjonsoverlege, Haukeland Universitetssykehus
 123. Åsa Karlsdottir, Ass. Avdelingsoverlege, Haukeland universitetssykehus
 124. Kari Røine Brurås, Seksjonsoverlege, Haukeland Universitetssykehus
 125. Anna Midelfart, overlege/professor, St Olav, NTNU
 126. Jonas Fevang, avdelingsoverlege, Haukeland Universitetssykehus
 127. Elin Bjørnestad, klinikkoverlege, Haukeland Universitetssykehus
 128. Bjarte Askeland, seksjonsoverlege, Haukeland Universitetssykehus
 129. Torgeir Storaas, overlege/seksjonsleder, Haukeland Universitetssykehus
 130. Martin Biermann, Professor, Haukeland Universitetssykehus
 131. Knut Andreas Fjeldsgaard, ass.avdelingsoverlege, Haukeland Universitetssykehus
 132. Jostein Kråkenes, Seksjonsoverlege, Haukeland Universitetssykehus
 133. Alf Magne Horneland, overlege/seksjonsleder, Haukeland Universitetssykehus
 134. Friedemann Leh, seksjonsoverlege, Haukeland Universitetssykehus
 135. Bjørn Alme, seksjonsoverlege (kst), Haukeland Universitetssykehus
 136. Lars Thomassen, overlege/professor, Haukeland Universitetssykehus
 137. Georg Gjorgji Dimcevski, seksjonsoverlege, Haukeland Universitetssykehus
 138. Frank Pfeffer, Seksjonsoverlege, Haukeland Universitetssykehus
 139. Jan Hatlebakk,       overlege/professor, Haukeland Universitetssykehus
 140. Erik Søfteland, seksjonsoverlege, Haukeland Universitetssykehus
 141. Panchakulasingam Kandiah, ass. avdelingsoverlege, Haukeland Universitetssykehus
 142. Bitt Iren Skeide, Seksjonsoverlege, Haukeland Universitetssykehus
 143. Ferenc Macsali, Seksjonsoverlege (konsitiuert) , Haukeland Universitetssykehus
 144. Line Bjørge, Seksjonsoverlege/Professor, Haukeland Universitetssykehus
 145. Ingeborg Bøe Engelsen, Seksjonsoverlege, Haukeland Universitetssykehus
 146. Arild Horn, Avdelingsoverlege, Haukeland Universitetssykehus
 147. Synnøve Lian Johnsen, Seksjonsoverlege, Haukeland Universitetssykehus
 148. Elin Strandenes, Ass. klinikkoverlege, Haukeland Universitetssykehus
 149. Egil Steien, Seksjonsoverlege, Haukeland Universitetssykehus
 150. Seksjonsoverlege Knut Harboe, Helse Stavanger
 151. Seksjonsoverlege Ann Marit Gilje, Helse Stavanger
 152. Avdelingsoverlege Siri Tau Ursin, Helse Stavanger
 153. Avdelingsoverlege Bjørnar Gilje, Helse Stavanger
 154. Seksjonsoverlege Elin Bjelland Forsaa, Helse Stavanger
 155. Avdelingsoverlege Astrid Rygh, Helse Stavanger
 156. Seksjonsoverlege Jarle Ludvigsen, Helse Stavanger
 157. Seksjonsoverlege Amir Shafi-Kabiri, Helse Stavanger    
 158. Seksjonsoverlege Caroline Ravndal, Helse Stavanger    
 159. Seksjonsoverlege Safaa Saleh, Helse Stavanger
 160. Avdelingsoverlege Pål Krøger, Helse Stavanger
 161. Seksjonsoverlege Beate Viddal, Helse Stavanger
 162. Seksjonsoverlege Henrik Sundt Moen, Helse Stavanger
 163. Ingvild Mjaaland, Seksjonsoverlege, Helse Stavanger    
 164. Seksjonsoverlege Pascal Löhr, Helse Stavanger
 165. Seksjonsoverlege Unni Bergland, Helse Stavanger
 166. Seksjonsoverlege Alet Jenny Røsvik, Helse Stavanger
 167. Seksjonsoverlege Philip von Brandis, Helse Stavanger
 168. Seksjonsoverlege Lars Fosse, Helse Stavanger
 169. Seksjonsoverlege Ragnar Kvie Sande, Helse Stavanger
 170. Seksjonsoverlege Einar Haukås, Helse Stavanger
 171. Seksjonsoverlege Maria Wojtasinska, Helse Stavanger
 172. Avdelingsoverlege Frode Johannessen, Helse Stavanger
 173. Avdelingsoverlege Anita Lyndøy, Helse Stavanger
 174. Seksjonsoverlege Martine Gilje Jaatun, Helse Stavanger
 175. Seksjonsoverlege Lars Karlsen, Helse Stavanger
 176. Seksjonsoverlege Bent Fiane, Helse Stavanger
 177. Inger Bleskestad, Forskningssjef, Helse Stavanger
 178. Seksjonsoverlege Caroline Fugelli, Helse Stavanger
 179. Avdelingsoverlege Magne Berget, Helse Stavanger
 180. Jan Skandsen, avdelingsoverlege, Helse Stavanger
 181. Michaela Gjerstad, Seksjonsoverlege, Helse Stavanger
 182. Michael Schubert, Seksjonsoverlege, Helse Stavanger
 183. Seksjonsoverlege Pieter Oord, Helse Stavanger
 184. Seksjonsoverlege Mehdi Behzadi, Helse Stavanger
 185. Seksjonsoverlege Raymond Maudal, Helse Stavanger
 186. Seksjonsoverlege Sigurbjørg Stefansdottir, Helse Stavanger
 187. Seksjonsoverlege Børge Førland Gjøse, Helse Stavanger
 188. Seksjonsoverlege Turi Olene Dalaker, Helse Stavanger
 189. Seksjonsoverlege Hege Fladby, Helse Stavanger
 190. Seksjonsoverlege Øyvind Åreskjold, Helse Stavanger    
 191. Seksjonsoverlege Klaus Wildhagen, Helse Stavanger    
 192. Avdelingsoverlege Kyrre Meberg, Helse Stavanger
 193. Seksjonsoverlege Elin-Johanne Katle, Helse Stavanger
 194. Seksjonsoverlege Torgeir Vestad, Helse Stavanger
 195. Ole Jacob Greve, Seksjonsoverlege, Helse Stavanger
 196. Seksjonsoverlege Kathinka Dæhli Kurz, Helse Stavanger
 197. Seksjonsoverlege Trude Njølstad, Helse Stavanger
 198. Seksjonsoverlege Gry Behzadi, Helse Stavanger
 199. Avdelingsoverlege Jörg Törpel, Helse Stavanger
 200. Avdelingsoverlege My Dung Torkildsen, Helse Stavanger
 201. Seksjonsoverlege Arne Qvindesland, Helse Stavanger
 202. Avdelingsoverlege Roald Baardsen, Helse Stavanger
 203. Avdelingsoverlege Kirsten Høbye, Helse Stavanger
 204. Jannicke Berland
Seksjonsoverlege, Helse Stavanger
 205. Ragnhild Støen Avdelingssjef Nyfødtintensiv, St Olavs hospital
 206. Arne Helland, Overlege, seksjonsleder, Avd. for klinisk farmakologi, St Olavs
 207. Merete Myklebost, Seksjonsoverlege, Gen Gyn Avd., Kvinneklinikken, St Olavs Hospital
 208. Marit Sundset, seksjonsoverlege gyn kreft, Kvinneklinikken, St O H
 209. Tone Shetelig Løvvik, konstituert seksjonsoverlege ved fødeavdelingen, St. Olavs
 210. Siegfried Gutschmidt, avdelingsoverlege, medisinsk avdeling, Orkdal sjukehus, St. Olavs hospital
 211. Christian Samsonsen, seksjonsleder, avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, St. Olavs hospital
 212. Lars Høsøien Skanke, konstituert seksjonsoverlege Barn infeksjon, Pasientmottak barn. BUK, St. Olavs hospital.
 213. Frode Aasgaard, Seksjonsleder, Karkirurgi, St Olavs Hospital
 214. Rimantas Rukas, Seksjonsleder, Kirurgisk klinikk avdeling Orkdal, St. Olavs hospital
 215. Andrea Egey, Seksjonsleder, Urologisk kirurgi, St.Olavs Hospital
 216. Sverre Karmhus Steinsvåg, Avd. leder   Sørlandet Sykehus Kristiansand ( SSK)
 217. Ole Bjørn Kittang, Enhetsleder, SSK
 218. Rolf Brun Bie, Avd. leder  , SSK
 219. Eivind Stenehjem Seksjonsleder, SSK
 220. Randi Andersen, Avd. sjef.      SSK
 221. Hans Joachim Haus , seksjonsleder, SSK
 222. Toril Pedersen, Seksjonsoverlege Lungemedisinsk avdeling, AHUS.
 223. Harald Kjekshus, Seksjonsoverlege/leder PM&ICD-seksjonen Hjertemedisinsk avdeling, AHUS. 
 224. Torhild P. Ugelstad, Seksjonsoverlege/leder Dagavdelingen Hjertemedisinsk avdeling, AHUS. 
 225. Mona Morland,Seksjonsoverlege Medisinskovervåkning, AHUS.
 226. Willy Aasebø, Seksjonsoverlege Nyremedisinsk avdeling, AHUS. 
 227. Dan Levi Hykkerud, Seksjonsoverlege Seksjon for invasiv radiologi Bildediagnostisk avdeling, AHUS. 
 228. Anne Negård, Enhetsleder/Seksjonsoverlege Bildediagnostisk avdeling, AHUS. 
 229. Hasan Banitalebi, Seksjonsleder/overlege Bildediagnostisk avdeling, AHUS. 
 230. Christian Pollmann, Fungerende fagansvarlig overlege Ortopedisk klinikk, AHUS.
 231. Stefan Bartels, Seksjonsleder/overlege Ortopedisk klinikk, AHUS.
 232. Jan Rune Mikaelsen, Avdelingssjef Ortopedisk klinikk, AHUS.Hendrik Fuglesang, Fagansvarlig overlege Ortopedisk klinikk, AHUS.
 233. Anders Wensaas, Seksjonsleder/overlege Ortopedisk klinikk, AHUS.
 234. Ola-Lars Hammer, Seksjonsleder/overlege Ortopedisk klinikk, AHUS
 235. Olav Burkeland, seksjonsleder Tiller DPS, Fou
 236. Trond Bondevik, Kst Seksjonsoverlege, Seksjon Kvinne-barn, Klinikk for bildediagnostikk, St Olavs hospital
 237. Sverre Langørgen, Seksjonsoverlege, St Olavs Hospital
 238. Nils Petter Fossland, Kst Avdelingssjef, Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling, St Olavs
 239. Avdelingssjef for Kjeve og ansiktskirurgisk avdeling, Nils Petter Fossland, St. Olavs Hospital
 240. Anne Karen Bakken, Seksjonsleder BUP ved Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital
 241. Asbjørn Ødegård, Seksjonsoverlege, Kar-thorax, Klinikk for bildediagnostikk, St Olavs
 242. Thomas M. Keil, seksjonsoverlege, Avd. for Nukleærmedisin, St. Olavs Hospital
 243. Kjersti Bæverfjord, Avdelingssjef Avdeling for barnemedisin, St Olavs hospital
 244. Nina Annie Burkeland, Poliklinikkleder, Psykiatrisk ungdomsteam, St Olavs hospital
 245. Ingvild Saltvedt, Avdelingsleder for geriatri, St. Olavs Hospital
 246. Marit Fugeli, Avdelingsleder Øyeavd, St. Olavs Hospital
 247. Marit Morken, seksjonsoverlege, klinikk for billeddiagnostikk, St. Olavs Hospital
 248. Damia al-Heeti, avdelingsoverlege, Gyn, Kongsvinger, Sykehuset Innlandet
 249. Kem Ehlers, Avdoverlege, anestesiavdelingen, , Kongsvinger, Sykehuset Innlandet
 250. Eli Brevig, avdelingsoverlege, med avd, Kongsvinger, Sykehuset Innlandet
 251. Terje Østby, Avdelingsoverlege, radiologi, Kongsvinger, Sykehuset Innlandet
 252. Raisa Hannula, Avdelingssjef, Avdeling for infeksjonssykdommer, St Olavs hospital
 253. Marianne Brekke, overlege/seksjonsleder avd for patologi og medisinsk genetikk
 254. Christian Øye, Seksjonsleder, Barneortopeden, St Olavs hospital
 255. Thomas Rajka, avdelingsleder Barneintensiv, Ullevål, OUS
 256. Kari Risnes, Avdelingssjef fag og forskning, BUK, St Olavs hospital
 257. Kjersti Bæverfjord, Avdelingssjef, barnemedisin, BUK, St Olavs hospital


Oppropet var planlagt dekket i Dagens Næringsliv 12.oktober, men ble tatt ut av avisen da streiken ble avbrutt av tvungen lønnsnemnd.

Faksimile fra Dagens Næringsliv 12. oktober 2016.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer