Nyheter > Aktuelt

Torstein Schrøder-Aasen, Håvard Ravnestad, Torkild Skaar og Torhild Veen. Foto: Hanne Valeur

Fremtidig organisering av spesialisthelsetjenesten skal diskuteres på Ylfs årsmøte 27. april. Som utgangspunkt for diskusjonen har det blitt utarbeidet en rapport, hvor det blant annet foreslås å legge ned de regionale helseforetakene.

En endring av spesialisthelsetjenesten og hvordan den er organisert, er på trappene. Det er imidlertid få som vet hvilke endringer som kommer. Helseminister Bent Høie gikk til valg på å fjerne de regionale helseforetakene (RHF), men ekspertgruppen hans ledet av Stenar Kvinnsland, var ikke enig. I mai er det ventet at ministeren presenterer hvilke endringer han vil gå for. På Ylfs årsmøte skal organisering diskuteres og landsrådet skal finne en retning for hva foreningen skal mene om temaet fremover.


– Ylfs medlemmer er en vesentlig del spesialisthelsetjenesten, og det skulle bare mangle at Ylf også har en holdning til hvordan sykehusene skal være organisert, sier Torstein Schrøder-Aasen. Han har ledet et utvalg som ble satt ned av Ylf- styret etter innspill fra Ylfs landsråd sist høst. 


Utvalget fikk som mandat «…å se på fremtidig organisering av helseforetakene med siktemål å vedta en konkret politikk for Ylf om hvordan helseforetakene bør organiseres i fremtiden. I dette arbeidet ber styret særskilt om at internasjonale perspektiver trekkes inn, og at det vektlegges hvordan spesialisering og forskning best kan sikres i en fremtidig struktur.» Utvalget har bestått av fire erfarne Ylf-tillitsvalgte: Torstein Schrøder-Aasen, Torhild Veen, Håvard Ravnestad og Torkild Skaar, og gruppen har i vinter jobbet og diskutert sammen i egne møter.

Ønsker store endringer

Utvalgets arbeid har resultert i en rapport hvor det foreslås at:

 • staten fortsatt skal eie sykehusene
 • investeringer i nye sykehusbygg skal være et nasjonalt finansieringsansvar
 • framtidens sykehusstruktur skal være uten eiende/styrende mellomledd, og RHFene opphører i dagens form
 • de nødvendige regionale samarbeidsfunksjonene skal ivaretas av regionale samarbeidsråd
 • regionale råd skal avklare funksjonsfordeling, koordinere utdanning av helsepersonell, og fordele forskningsmidler i regionen.
 • sykehusene skal ha døgnkontinuerlig akuttilbud innen kirurgi, indremedisin og anestesi for å kalles et sykehus
 • hvert slikt sykehus er utgjør grunnenheten i organiseringen av spesialisthelsetjenesten
 • med sykehus som grunnstruktur skal stedlig ledelse sikres
 • beslutningslinjene forkortes når RHF-leddet forsvinner og hvert sykehus blir en egen enhet
 • det blir en gjennomgående forvaltningsorganisering av spesialisthelsetjenesten
 • dagens sykehusstyrer utgår i dagens form, men erstattes av tillitsvalgte/brukerrepresentanter i reelle diskusjon-/beslutningsfora
 • målstyring må kraftig reduseres
 • finansieringssystemet for spesialisthelsetjenesten må totalevalueres, og markedstankegang må reduseres betraktelig

– Rapporten danner grunnlaget for videre diskusjoner på Ylfs årsmøte. Målet er at Ylf kan vedta et standpunkt for hvordan man mener sykehusene og spesialisthelsetjenesten skal organiseres for framtiden, sier Schrøder-Aasen.

Torstein Schrøder-Aasen har ledet arbeidsgruppen som har sett på organisering av spesialisthelsetjenesten for Ylf.

Dere foreslår ganske store og drastiske endringer i organiseringen – tror du dere vil få med dere landsrådet på dette?

– Målet vårt har først og fremst vært å skrive en rapport som skal stimulere til en god diskusjon. Det vil garantert være mange ulike meninger om dette, men jeg håper landsrådet klarer å samles om et standpunkt som gir en tydelig retning for hvordan foreningen skal arbeide videre med dette. Vi i utvalget står helt inne for de forslagene vi har kommet med, vi har ikke villet moderere oss, men tatt utgangspunkt i hva vi tror vil være best for helsevesenet som helhet i fremtiden. Så blir det opp til landsrådet å si om de er enige med oss eller om de vil gå i andre retninger, svarer Schrøder-Aasen.

Du kan lese hele rapporten her. Yngreleger.no kommer tilbake med oppdateringer når landsrådet har gjort sine vedtak i saken.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer