Nyheter > Fra foreningen

Foto: iStock.com/kutaytanir

Alle leger som er underveis i sykehusspesialisering har mottatt et spørreskjema om spesialistutdanningen fra Legeforskningsinstituttet. Svarene deres hjelper også Ylf å vite hvor vi skal sette inn trykket og hvilke felt som må forbedres for medlemmer som er i spesialisering.

I disse dager gjennomfører Legeforskningsinstituttet en ny runde med nasjonal evaluering for leger i spesialisering. Dette er andre gang denne undersøkelsen gjennomføres, og første runde ble gjennomført i 2012. Hensikten er å få mer informasjon om hvordan utdanningsløpene for leger i spesialisering fungerer, og hvordan legene opplever kvaliteten på egen spesialistutdanning.

Leder av Yngre legers forening (Ylf), Christer Mjåset, oppfordrer alle leger i spesialisering til å besvare undersøkelsen: – Ylfs formål er å jobbe for å bedre spesialiseringen og bedre medlemmenes arbeidsvilkår. Basert på tilbakemeldinger fra medlemmene våre vet vi at det er et forbedringspotensial i spesialiseringen av leger. For å få til endring, må vi vite hvor vi skal sette inn trykket og hvilke felt som må forbedres. Til det trenger vi grunnlagsdata. Jeg vil derfor oppfordre alle leger i spesialisering til å svare på denne undersøkelsen.

Husk å svare

Alle leger som er underveis i sykehusspesialisering har mottatt et spørreskjema på mail (den mailen dere er registrert med i Legeforeningens medlemsregister). Spørreskjema består av to deler. Første del inneholder de samme spørsmålene som vi stilte i 2012. I andre del spør vi særskilt om veiledning og supervisjon på en måte som gjør at vi kan sammenligne den norske spesialiseringen med internasjonale forhold.

For å få gode nok data, trenger vi ditt svar!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer