Nyheter > Aktuelt

AI Adobe Express ved redaktøren

Skal du jobbe som LIS1 i kommunehelsetjenesten? LIS1 Katarina Johansen og Ingrid Baklund har samlet noen praktiske råd før de starter opp - og håper disse kan være til nytte for deg også! Det praktiske varierer fra legekontor til legekontor - så spør gjerne ditt kontor om hvordan ting gjøres før du starter opp.

1. Læringsmål

Før du starter i kommunen, må du sørge for at alle læringsplanmålene fra sykehuset er godkjent. Helsedirektoratet tilbyr en egen kompetanseportal for den kommunale delen av LIS1. Du kan finne informasjon her(1).

2. Buypass

For å kunne skrive ut e-resepter, sykemeldinger eller sende inn refusjonskrav i kommunehelsetjenesten trenger man Buypass-ID med smartkort. Dette koster omtrent 1000 kr og kan bestilles her(2). Noen fastlegekontor dekker denne kostnaden for deg, så sørg for å spørre ditt legekontor.

3. Refusjonsavtale

Som LIS1 i kommunen får du fast lønn fra kommunen for dagtidsarbeid. For legevakt kan du også få fast lønn fra kommunen, og det er kommunen som oppretter refusjonsavtale med Helfo. I andre kommuner må du selv inngå avtale om direkteoppgjør med Helfo for legevaktarbeid, for å motta refusjon. Du kan opprette denne avtalen her(3). Prosessen kan ta opptil seks uker, så start tidlig.

4. Enkeltpersonsforetak (ENK)

I tilfeller der man har en direkte avtale med Helfo for refusjon, kan det være klokt å opprette et enkeltpersonforetak. Dette kan opprettes her(4). Siden overskuddet i ENK regnes som personlig næringsinntekt står man fritt til å ta ut penger etter eget ønske. Det utløser skatt, men ikke arbeidsgiveravgift. Alle ENK som tjener mer enn 50 000 kroner i året må føre regnskap etter bokføringsloven og ta vare på fakturaer, kvitteringer og kontrakter i 5 år. Det kalles bokføringsplikt. Du kan få fradrag på skatten for utgifter du har i forbindelse med ENK (f.eks. Buypass eller utstyr du trenger i tjenesten). Dette kan du lese mer om her(5). Om du tror du tjener mer enn 50 000 kr i året, er ENK sterkt anbefalt. Forøvrig blir kost-nytte-vurderingen opp til den enkelte. Opprett en egen bankkonto der alle pengene kommer inn, så har du oversikt når skattemeldingen fylles ut.

5. Fakturering

Dersom legevakten mangler et fungerende faktureringssystem, må du kanskje selv kreve inn egenandeler fra pasientene med direkteoppgjør. Spør kollegaene dine om løsninger, og vurder alternativer som Zettle eller VIPPS Bedrift.

6. Taksting

Det lønner seg å ta seg tid til å lære seg å takste. Full oversikt over takstene finnes på Helfo sine hjemmesider(6). Mange bruker også takstingappen “Takster2023 - normaltariffen for fastleger”. Du skal også få opplæring i taksting før du starter opp.

7. Helfo

Det er lurt å lese seg litt opp på hvordan man rent praktisk skal forholde seg til takster, blåresepter, egenandeler, yrkesskader og lignende. På Helfo sine nettsider finner du mye nyttig informasjon. Der har de også en egen side om å være ny lege i møte med Helfo(7).

8. Dekning av reise- og flyttekostnader

Alle reise- og flyttekostnader til kommunehelsetjenesten dekkes av Helsedirektoratet med egenandel på 8000 kr. Egenandelen bortfaller i enkelte tilfeller, som ved flytting til Finnmark. Link til skjema som må fylles ut finner du på Helsedirektoratets hjemmesider(8). Vilkår for å få refusjon er blant annet bruk av registrert flyttebyrå, og at søkeren innhenter og dokumenterer tre pristilbud. Det gis refusjon for det rimeligste tilbudet. Les deg opp på vilkårene i sin helhet. (Husk at retur-flytting ikke dekkes, så vurdér om alt skal med).

9. Tillitsvalgt i kommunen

Din tillitsvalgte er Ylfs Yngsterepresentant i ditt helseforetak. For å finne ut hvem som er din tillitsvalgte, samt andre nyttige tips (hva om du blir gravid? Fravær og ferie?), les denne Ylf-artikkelen(9).

Denne artikkelen tar utgangspunkt i et dokument av Hanne Sether Lilleberg, revidert og oppdatert i 2024 av Katarina Johansen (LIS1 TV for OUS og Yngsterepresentant Helse Sør-Øst) og Ingrid Baklund (LIS1 TV for AHUS Nordbyhagen), med hjelp av Gyda Østli.

Kilder

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer