Nyheter > Fra foreningen

Arbeider du med et prosjekt innen kvalitetsforbedring eller pasientsikkerhet? Da bør du lese mer her!

Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet ble opprettet i 2008. To ganger i året deler fondet ut midler til kvalitetsforbedringsprosjekter i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det deles ut to kvalitetspriser, en innenfor primærhelsetjenesten og en innenfor spesialisthelsetjenesten. Hver pris er på kr 50.000.

Både arbeidets resultater og prosessen som har ledet frem til dem, vil være viktige for bedømmelsen. Prosjekter som fremmer pasientsikkerhet, og prosjekter med utgangspunkt i samhandlingsreformen vil bli prioritert.

Prisen kan tildeles enkeltleger eller samarbeidende grupper der også leger har deltatt i arbeidet. Norske helseinstitusjoner og enkeltleger som arbeider med systematisk kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i helsetjenesten, oppfordres til å søke.

Høstens søknadsfrist er 1. oktober 2020. Les mer og søk her!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer