Nyheter > Aktuelt

Søknadsfristen for Ylfs lederstipend er 15. juli. I år kan du også søke om støtte til Healthcare Leadership Academy.

Er du Ylf-medlem og i gang med en lederutdanning eller ønsker å komme i gang med utdanning som gir kompetanse innen ledelse? Da kan du søke støtte gjennom Ylfs lederstipend. Ylf deler årlig ut stipender til en samlet verdi av inntil 120 000 kroner, og én enkelt søker kan bli innvilget et stipend på opptil 60 000 kroner. Du kan søke om å få dekket utgifter forbundet med lederutdanningen, for eksempel kursavgift, bo- og reiseutgifter og utgifter til forskjellig kursmateriell.

– Norsk helsevesen er helt avhengig av å ha gode ledere, og vi mener det er nødvendig at leger er en naturlig del av ledelsesstrukturen i norske sykehus. Derfor vil Ylf være med å støtte opp om leger som allerede tidlig i karrieren ønsker å skaffe seg kompetanse innen ledelse, sier Ylf-leder Christer Mjåset.

Ny helselederutdanning

I år styrker Ylf sin satsning på legeledelse ytterligere, og gir interesserte kandidater mulighet til å søke på et nyopprettet kursprogram for helseledere i England hvor utgiftene vil bli dekket gjennom stipendet.

– Vi mener det er viktig å fange opp gode lederspirer tidlig. Initiativet med Health Leadership Academy i England er spennende og vektlegger å komme i gang med lederutdanning tidlig i legekarrieren. Vi ser på muligheten til å starte en norsk gren av denne utdannelsen, og vil gjerne høste mer erfaring gjennom å sende Ylfere til å delta på kurprogrammet i London kommende år, sier Mjåset. Les mer om HLA nederst i denne artikkelen.


På Ylfs hjemmeside finner du utlysningen og informasjon om hvordan du søker på stipendet. Søknadsfristen er 15. juli. 

Healthcare Leadership Academy (HLA)


Healthcare Leadership Academy (HLA), er et engelsk initiativ med utspring i legestreiken i England i 2015. Tidligere leder i yngre leger i den engelske legeforeningen, Johann Malawana, savnet et program der yngre leger og medisinstudenter med en lederspire ble utfordret og fikk tilbud om utvikling av ledelsesevner. 

Resultatet ble HLA, en stiftelse der 19 unge medisinstudenter/turnusleger/yngre leger møtes 9 lørdager i løpet av ett semester, og lærer av andre prominente og erfarne ledere. 

Ledelsesundervisningen er mentor- og prosjektbasert, og foregår i London. All undervisning er på engelsk. Ylf har fått mulighet til å sende to av sine medlemmer til kurset, og ber derfor interessenter om å søke innen fristen den 15. juli. 

Ylf vil dekke reise og opphold for de som velges ut til å delta. Det koster ingen ting å delta på kurset når man først har fått plass. Det er viktig at man kan delta på alle samlingene, da kontinuitet er viktig fra gang til gang. Datoene for samlingene er som følger: 

29/7/17 (crossover med dagens studenter)

16/9/17

4/11/17

16/12/17

3/2/18

17/3/18

5/5/18 

16/6/18 

28/7/18

I søknaden skal det inngå 

- et  essay på en A4 siden der du forteller om din interesse for ledelse, og hvordan du kunne tenke deg å utvikle denne. Essayet skal være på engelsk. 

- en videosnutt på ca 3 minutter der du på engelsk presenterer degselv. 

Søknadsfrist 15.juli. Søknaden sendes til ylf@legeforeningen.no

HLA er et prosjekt Ylf samarbeider med for å se på nytten og behovet for en slik type utdanning, også i Norge. Vi lar derfor midler fra Ylfs lederstipend i 2017 dekke utgiftene hver enkelt deltaker har i forbindelse med deltakelse i HLA. 

Mer informasjon om programmet kan du finne her:

https://thehealthcareleadershi...

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Til Agnes: Ja, søknadsfristen går ikke ut før 15. juli, så fortsatt god tid til å søke :) Se mer her: http://legeforeningen.no/yf/Yngre-legers-forening/Nyheter/2017/Utlysning-stipend-til-lederutdanning/. Har du flere spørsmål om dette, kan du gjerne sende en mail til ylf@legeforeningen.no. Vennlig hilsen Ylf

  2. Er det fremdeles aktuelt å søke på HLA-prosjekt? Jeg fant dette via Facebook, men ser ikke noe om det på ylf nettside!