Nyheter > Aktuelt

Legeforeningen og Spekter startet forhandlingene om den sentrale overenskomstens del A2 onsdag 18. mai. Etter én dag med forhandlinger, fant Legeforeningen det hensiktsmessig å ta pause. Forhandlingene starter opp igjen 8. juni.

Onsdag 18. mai innledet Anne Kari Bratten fra Spekter og Legeforeningens president Marit Hermansen forhandlingene om overenkomstens del A2 og utvekslet krav. Deretter ble det forhandlet ut dagen uten at partene kom til enighet om en ny avtale.

"Ut i fra dagens forhandlinger og dialog med Spekter, fant Legeforeningen det hensiktsmessig å gå fra hverandre og finne ny dato for videre forhandlinger litt frem i tid", forklarer Legeforeningen i et brev til de tillitsvalgte.


Partene har avtalt å møtes igjen onsdag 8. juni. På grunn av denne pausen i A2-forhandlingene, er det så langt ikke avtalt tidspunkt for de lokale B-delsforhandlingene i helseforetakene. Du kan lese mer om hvordan forhandlingene foregår her.

Krevende forhandlinger

Ylf-leder Christer Mjåset sitter i Legeforeningens forhandlingsdelegasjon og er leder for Legeforeningens konfliktberedskapsutvalg.

Konfliktberedskapsutvalget har ansvaret for å planlegge for en eventuell streik, og godt planlagt konfliktberedskap kan være avgjørende dersom forhandlingene tilspisser seg og det kan bli aktuelt med streik, sier Mjåset. 

Kan du i dag si noe om sannsynligheten for at dette oppgjøret vil ende med streik?

Vi er midt i forhandlingene, så det er for tidlig å si. Men som Ylf og Legeforeningen har signalisert tidligere, er årets oppgjør svært krevende, sier Mjåset. 

Han peker på arbeidstid, stillingsvern og gravides rettigheter som sentrale saker det er viktig for Legeforeningen å finne gode løsninger på i årets forhandlinger. 

Les mer om årets A2-forhandlinger her.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer