Spalter > Intervjuet

Sigrid Frøyen er LIS-lege i radiologi på Førde sentralsjukehus. Hvordan er det?

Les om hvordan det er å være LIS-lege i gastrokirurgi og kardiologi!

Sigrid Frøyen

Foto: Privat

Spesialitet: Radiologi

Arbeidssted: Førde sentralsjukehus, Helse Førde

Først av alt lurer jeg på hva man driver med i denne spesialiteten?

Hovedsakelig medisinsk diagnostikk ved hjelp av bildediagnostiske verktøy som omfatter ioniserende stråling, lydbølger og elektromagnetisk stråling. I tillegg behandler vi pasienter gjennom intervensjonsprosedyrer, som til for eksempel drenasje, intravaskulære prosedyrer og billedveiledede biopsier.

Hva fikk deg til å velge dette fagfeltet?

Vi hadde undervisning i regi av radiologisk avdeling i løpet av turnustjenesten, og det var da jeg virkelig fikk interesse for fagfeltet. Det detaljorienterte arbeidet og den rollen radiologi spiller innenfor diagnostikken appellerte til meg. I tillegg kjente jeg enkelte av LIS-legene som arbeidet på radiologisk avdeling i Førde, og fikk mulighet til å snakke med dem om hvordan de trivdes og om arbeidshverdagen deres generelt. Alt i alt fikk jeg et godt inntrykk av fagfeltet.

Har du alltid har visst at det var dette du skulle velge?

Jeg kan huske at jeg allerede på medisinstudiet syntes radiologi virket som et interessant og spennende fagfelt, men jeg var også innom tanken om å bli patolog, rettsmedisiner eller forsker. Jeg bestemte meg nok ikke for radiologi før jeg var godt i gang med turnustjenesten.

Startet du rett etter LIS1/turnus eller prøvde du noe annet først?

Jeg startet som LIS-lege i radiologi rett etter turnus.

Har det vært slik du så for deg?

Noe stemmer med deg jeg forventet på forhånd, men fagfeltet viste seg å være betydelig større, mer omfattende og krevende enn jeg kunne forestille meg! (Per dags dato er det den spesialiteten med flest læringsmål.) I tillegg er arbeidshverdagen mye mer variert enn jeg så for meg.

Er det noe som har overrasket deg?

Det var overraskende hvor mye man benytter seg av kliniske- og biokjemiske opplysninger i arbeidet med tolkning av bildemateriale.

Er det noe som er særlig utfordrende som lege i denne spesialiteten?

Det er utfordrende stadig å måtte vurdere nytteverdien og den behandlingsmessige konsekvensen av bildediagnostikk opp mot skadevirkningene. Det kan også være utfordrende at radiologisk bildemateriale eksisterer i flere tiår, og dermed kan etterprøves i lang tid. På den måten kan konklusjoner endres, dersom det fremkommer nye kliniske opplysninger.

Hva er det aller beste med denne spesialiteten?

Det må være variasjonen i løpet av arbeidshverdagen, at man arbeider med pasienter i alle aldersgrupper, opplevelsen av å spille en viktig rolle i et diagnostisk team og tilfredstillelsen av å gjøre en forskjell for pasientene. Også lærer man noe nytt hver dag!

Hvordan er en helt gjennomsnittlig arbeidsdag?

Ettersom jeg arbeider på en mindre avdeling som driver med generell radiologi, er dagene svært variert. Jeg tilhører ingen spesifikk seksjon, men arbeider med alle former for billeddiagnostikk (utenom MR).

Vil du si at det er en form for stereotypi blant kollegaene dine?

De har bred kunnskap innenfor samtlige medisinske spesialiteter, i tillegg til at alle er særdeles pragmatiske.

Et par korte tilslutt

Mye eller lite vakt? – Mye.

Lange eller korte epikriser? - Kun radiologisk dokumentasjon i pasientjournal.

Unge eller gamle pasienter? - Alle aldre.

Mye eller lite pasientkontakt? - Litt pasientkontakt (bare ved intervensjon og ultralydundersøkelser).

Legefrakk, grønne klær eller privat tøy? – Som-LIS lege er det hvitt tøy og legefrakk.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer