Nyheter > Aktuelt

#vigirossaldri

Med fjorårets streik frisk i minne, står nå et meget viktig hovedoppgjør for tur. Helsevesenet og Norges leger trenger kunnskapsrike og engasjerte tillitsvalgte i alle sykehus og på alle avdelinger.

Høstkurset er et tilbud til alle tillitsvalgte i Yngre legers forening (Ylf). Her kan du lære om forhandlingssløyfen og om forberedelser til hovedoppgjøret 2018. Arbeidsbelastning, inklusive arbeidstid og tjenesteplaner, ny spesialitetsstruktur og faste stillinger vil bli diskutert spesielt. 

Torsdagen er satt av til tariffkonferansen. Her har du mulighet til å påvirke det viktige tariffoppgjøret i 2018. 

For LIS1-kandidater og ferske tillitsvalgte i Ylf arrangeres det egne sesjoner på kvelden den 21.november. For fullstendig program følg påmeldingslenken øverst i saken.  

Kurset avholdes på Soria Moria konferansesenter i Oslo. Her vil du treffe tillitsvalgte fra hele landet og fra de fleste spesialiteter. Høstkurset er alltid en sosial høydare. Velkommen!