Nyheter > Fra foreningen

Dette sa Ylf-leder Ingeborg Henriksen under diskusjonen om hvordan man skaper arbeidsmiljø for det gode legeliv.

– Tusen takk for et kjempeengasjement. Vi har verdens beste jobb, men skal det fortsette å være det, så må det skje endringer i arbeidshverdagen, understreket Henriksen da saken om legers arbeidsmiljø ble drøftet på Legeforeningens landsstyremøte.

Endret legehverdag

For perioden 2023 til 2025 har sentralstyret vedtatt å ha særlig fokus på tiltak som kan bidra til å sikre leger en god arbeidshverdag, gjennom satsningsområdet «Et godt legeliv». Dermed ble også legelivet og arbeidsmiljø en naturlig sak under årets landsstyremøte.

– Kjære landsstyre. En av Legeforeningens viktigste oppgaver er å legge til rette for gode og trygge rammer for legeyrket. Det jobber vi for hver dag, sa sentralstyremedlem og nestleder i Allmennlegeforeningen Hans-Christian Myklestul da han innledet saken.

Han fortsatte:

– Vi ser at legeyrket, og legers jobbtilfredshet, har endret seg over tid. Leger rapporterer om økt arbeidsbelastning. Legerollen bærer preg av mindre autonomi og mer arbeidsrelatert stress. Vi opplever en økende ubalanse mellom jobb og fritid.

Myklestul trakk også frem #legermåleve.

– Sommeren 2023 ble legers arbeidsbelastning satt på dagsorden gjennom blant annet kampanjen #legermåleve. Leger fra ulike deler av helsetjenesten, kanskje flere av dere som sitter her, var modige og delte historier og erfaringer fra hverdagen om en opplevd for høy arbeidsbelastning. Takk for at dere stod fram, sa Myklestul til applaus fra salen.

Flere innledere

Fredrik Bååthe, ph.d i medisin og gjesteforsker ved Legeforskningsinstituttet, Elin Bjørnestad, klinikkoverlege ved Kirurgisk serviceklinikk på Haukeland universitetssykehus, og Ingvild Strøm, spesialist i allmennmedisin ved Bankgården legekontor, holdt innledninger om hva som er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø for leger. Bjørnestad pekte på tiltak hun selv har innført for å skape en god og trygg arbeidsplass.

– Trygge rammer, god struktur, men med en faglig forankring i bunn. Hos oss skal det også være lov å gjøre feil. Det er ikke farlig. I tillegg er legenes autonomi veldig viktig, sa Bjørnestad.

Hun understreket også viktigheten av de små tingene, som å trakte kaffe om morgenen før de ansatte kommer på jobb, eller vafler på fredagen.

– På mitt kontor er døren alltid åpen. På den måten får jeg alltid faglige råd, gode innspill og diskusjoner. Det er også veldig viktig for meg at vi ikke snakker ned kollegaer, sa Bjørnestad til stor applaus fra salen.

Viktig med gode læringsmiljø

I etterkant av innlederne ble det åpnet for spørsmål og dialog fra salen. Dette ble ledet av Ingeborg Henriksen, Hans-Christian Myklestul og Marie Skontorp, nestleder i Overlegeforeningen og sentralstyremedlem. Det ble en god og engasjerende debatt fra salen.

Ingeborg Henriksen avsluttet saken med å understreke viktigheten av en god start på legelivet.

– Jeg vil slå et slag for den gode starten på legelivet. Det å møte på en arbeidsplass der man føler seg sett, ivaretatt, inkludert – der du er ventet, og blir sagt hei til, det er så viktig. Og det å møte unge kollegaer med gode tilbakemeldinger, det å gjøre det trygt å lære, trygt å være, da blir det også lettere å lære. God supervisjon og veiledning gjør at man blir raskere trygg, gjør mindre feil og jobber mer effektivt. det å få tilbakemelding må ikke være forbundet med skam, men å løfte opp, sa Henriksen.

I etterkant av debatten er Henriksen takknemlig for engasjementet og alle de gode innspillene fra salen. Hun understreker hvor viktig et godt arbeidsmiljø er både for motivasjon og trivsel på jobb. 

– Et godt arbeidsmiljø er rekrutterende, og vi trenger å beholde leger i sykehusene skal vi ha en sterk offentlig helsetjeneste fremover, sier hun og viser til Legeforeningens medlemsundersøkelse som også viser at legene verdsetter gode kollegaer.

– Det må aldri være tvil om at det er leders ansvar å sette rammene for et godt arbeidsmiljø, og så må de gis både handlingsrom og støtte for å få til dette. I tillegg må vi alle prøve å bidra med det vi kan. 

– Jeg tror vi også alle, både ledere, medarbeidere og kollegaer, må hjelpe hverandre med å legge nivået for forventninger til oss selv og hverandre, både på og utenfor jobb, på et realistisk nivå for den enkelte. Det tror jeg er viktig for å redusere stress og gjør at vi får en bedre jobb-hjem-balanse, avslutter Henriksen.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer