Nyheter > Aktuelt

Yngre legers forening samler over 100 påmeldte i Ålesund fra 16. til 19. april. Dagene vil by på viktige politiske diskusjoner, ny kunnskap og inspirasjon.

- Jeg gleder meg til å ønske velkommen til Ylfs årsmøte – mitt første som leder, og også ønske velkommen til alle som er påmeldt vårkurs og FTV-samling, sier Ingeborg Henriksen, leder av Yngre legers forening.

Temaene gjennom kursuken er blant annet tillitsvalgtarbeid og media, ytringsfrihet på jobb, Legeforeningens egen medlemsundersøkelse og resultatene fra denne, og hvordan man som tillitsvalgt skal forholde seg til tilsynssaker.

- Som tillitsvalgte kommer vi utfor mange ulike situasjoner, jeg håper dette gir alle litt påfyll slik at man står tryggere i flere av disse. I tillegg er jeg spent på resultatene av medlemsundersøkelsen og innspillene tillitsvalgte har til dette.

Gode diskusjoner

Under årsmøtet står det som alltid en rekke organisatoriske poster som budsjett og forretningsorden på agendaen, men også generalistkompetanse i helsetjenesten, KBU-saken og nyopprettelse av en verktøykasse med hjelp til foretakstillitsvalgte.

- Det er alltid gode diskusjoner under Ylfs årsmøte. Det blir interessant å høre landsrådets innspill i år, og jeg oppfordrer også alle nye delegater til å gå på talerstolen, sier Henriksen.

Landsrådet er Ylfs øverste organ og består av tillitsvalgte fra hele landet.

Sammen skal vi debattere og vedta viktige politiske mål for foreningen. Jeg ser frem til engasjerende diskusjoner og å stake ut den videre veien for Ylfs politiske arbeid, sier Henriksen.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer