Nyheter > Aktuelt

Det er snart september og klart for et nytt knytt kull LIS1-leger. Hva gleder de seg til? Hva gruer de seg til? Yngreleger har spurt noen av de kommende LIS1-legene.

Olav Søvik Eken

.

Hvor skal du ha LIS1? - Akershus universitetssykehus.

Hvorfor søkte du LIS1 på dette sykehuset? - Fordi det er et sykehus med høyt pasientvolum, som gir svært gode muligheter for læring og å få trent opp et klinisk blikk og skjønn, ved at man får sett mange pasienter. Jeg jobbet som medisinstudent med lisens på et lite sykehus og stortrivdes der, men nå hadde jeg lyst til å prøve å være på et stort. I tillegg er det spennende å være på et sykehus med en akademisk profil. Ahus’ gode og gjennomsiktige prosess for ansettelse av LIS1 gjør meg spent på kollegiet.

Hva gleder du deg mest til med å starte i LIS1? - Å få anvendt kunnskapen og ferdighetene jeg har fått gjennom studiet og tidligere arbeidserfaring, å få lære av mer erfarne kolleger og å jobbe praktisk med mennesker.

Er det noe du gruer deg til? - Alle gangene jeg kommer til å møte min egen utilstrekkelighet og følelsen av at jeg burde kunne mer. Men det er slik man vokser!

Hvordan tror du det blir å starte i LIS1? - Jeg tror det blir utfordrende og tidvis slitsomt, men først og fremst gøy. Jeg gleder meg!

" Jeg gruer meg til alle gangene jeg kommer til å møte min egen utilstrekkelighet og følelsen av at jeg burde kunne mer."

Hannah Ugletveit Jahr

.

Hvor skal du ha LIS1? - Arendal sykehus.

Hvorfor søkte du LIS1 på dette sykehuset? - Jeg har jobbet som medisinstudent med lisens på Ortopedisk avdeling på Ullevål. Der har samtlige kollegaer anbefalt meg å reise ut av Oslo i LIS1. Jeg søkte Arendal fordi flere av kollegaene mine skrøt av sykehuset, og medstudenter som har hatt praksis der sa at det var et hyggelig sted. Arendal sykehus har også en god avdeling innenfor det feltet jeg ønsker å spesialisere meg etter LIS1. I tillegg har jeg har familie der, trives godt i byen og det er et fint sted å bo.

Hva gleder du deg mest til med å starte i LIS1? - Jeg gleder meg mest til å møte mange pasienter, og forhåpentligvis følge dem opp over tid. På studiet møter man pasientene i noen få minutter, og vet ikke hvordan det går med dem etterpå. Det håper jeg blir annerledes i LIS1. Jeg synes også at det er veldig deilig å være ferdig med studiene, og jeg gleder meg til å komme hjem fra jobb og ikke bruke all fritid på faglitteratur. Det blir godt å lese skjønnlitteratur igjen.

Er det noe du gruer deg til? - Jeg gruer meg egentlig ikke til så veldig mye. Om noe, må det være arbeidsbelastningen og lange nattevakter. Jeg er også redd for å gjøre store feil, det er ikke gøy.

Hvordan tror du det blir å starte i LIS1? - Jeg tror det blir veldig bra. Jeg synes det er flott at vi får en trygg start på arbeidslivet, med god veiledning og at vi får lære av mer erfarne kollegaer.

"Jeg gleder meg mest til å møte mange pasienter, og forhåpentligvis følge dem opp over tid."

Helge Leander Jensen

.

Hvor skal du ha LIS1? - Lillehammer sykehus, Sykehuset Innlandet HF.

Hvorfor søkte du LIS1 på dette sykehuset? - Det er et passe stort pasientvolum og sterke fagmiljøer, i tillegg til et godt arbeidsmiljø som jeg kjenner fra tidligere. Det er et trygt kollegialt samhold, og man får bra oppfølging gjennom en tidvis nokså hektisk arbeidshverdag.

Hva gleder du deg mest til med å starte i LIS1? - I tillegg til å kunne yte i legegjerningen etter seks år med studier, gleder jeg meg til å bli kjent med alle de nye kollegene!

Er det noe du gruer deg til? - Jeg har tjuvstartet litt på LIS1-hverdagen gjennom et vikariat nå i sommer, så de verste nervene har jeg ikke lenger. Men jeg husker godt alle tankene som gikk gjennom hodet før den første nattevakten – man kan jo aldri forvente å få en myk start. Da krisemaksimerer man gjerne, selv om man har avklart situasjonen med bakvakten på forhånd.

Hvordan tror du det blir å starte i LIS1? - Jeg kommer nok til å ha behov for en del «reality check» i løpet av de første ukene. Det blir en omstilling fra en fleksibel studiehverdag til fulltidsjobb på sykehus. Det er mye som skal læres, og jeg ser for meg at det kan bli litt irritasjon i starten over alle de forskjellige rutinene jeg ennå ikke har full oversikt over. Men fremfor alt tror jeg det blir veldig hyggelig og opplevelsesrikt.

"Det blir en omstilling fra en fleksibel studiehverdag til fulltidsjobb på sykehus."

Emina Lejlic

.

Hvor skal du ha LIS1? - Kongsberg sykehus, Vestre Viken.

Hvorfor søkte du LIS1 på dette sykehuset? - Fordi jeg ville starte på et mindre sykehus i stedet for et stort. I tillegg har jeg hørt rykter om et godt sykehusmiljø med flat struktur der "alle kjenner alle" - du vet hvem du ringer når du caller på noen. Og så ville jeg gjerne til Østlandet, for det er nærmere venner, kjæreste og familie.

Hva gleder du deg mest til med å starte i LIS1? - Jeg gleder meg først og fremst til å komme i gang med arbeidslivet og få praktisk erfaring – rett og slett sette ut i live kunnskapen jeg har opparbeidet meg gjennom studiet. Det blir spennende å lære masse nytt, jobbe i team og møte nye mennesker! Å være en del av et team og å føle at jeg faktisk hjelper noen, er det jeg gleder meg aller mest til i jobben som lege.

Er det noe du gruer deg til? - Jeg gruer meg til å kjenne på utilstrekkelighet, og følelsen av å være fersk lege i lang tid fremover – til alle ubehageligheter som følger med å være nybegynner, og som jeg vet man må oppleve på veien.

Hvordan tror du det blir å starte i LIS1? - Jeg tror det blir mest spennende og interessant, men også utfordrende og ubehagelig!

"Jeg har hørt rykter om et godt sykehusmiljø med flat struktur der "alle kjenner alle" - du vet hvem du ringer når du caller på noen."

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer