Nyheter > Aktuelt

Absurd løftebrudd, mener Maja Mikkelsen og Kristin Utne, ledere av Norsk medisinstudentforening og Yngre legers forening.

I Statsbudsjettet for 2023 foreslår regjeringen å redusere 62 nye LIS1-stillinger, til 31. Det innebærer at sykehusene ikke kan tilsette i de siste 31 nye LIS1-stillingene som ble fordelt i august, og skulle ha startet opp 1.3.2023. Grunnen er at midlene til disse stillingene kuttes.

Det innebærer at sykehusene ikke kan tilsette i de siste 31 nye LIS1-stillingene som ble fordelt i august, og skulle ha startet opp 1.3.2023

Kristin Kornelia Utne, leder i Ylf

I statsbudsjettet står følgende:

«I statsbudsjettet for 2022 ble antallet LIS1-stillinger økt med 62, med oppstart av 31 nye stillinger høsten 2022, resten våren 2023. Det foreslås å redusere denne økningen, slik at stillingene som skulle bli opprettet våren 2023 ikke blir opprettet. De 31 gjenværende stillingene skal på sikt bindes til spesialiteter på tjenesteområder med særlig behov for rekruttering av legespesialister som psykiatri og allmennmedisin. Fra våren 2023 vil det årlig lyses ut om lag 1 120 LIS1-stillinger.»

Det foreslås å redusere denne økningen, slik at stillingene som skulle bli opprettet våren 2023 ikke blir opprettet

Å ikke ta i bruk de resterende 31 LIS1-stillingene vil skape en reduksjon i utdanningskapasitet og skape mye merarbeid for sykehus og kommuner. Flere sykehus har nå innført 3-delt tjeneste med psykiatri, når de nå får ulikt antall LIS1 på vår og høst vil de ha problemer med både arbeidsplaner og utdanning.

Kommunene har allerede inngått avtale med et/flere fastlegekontor om mottak av LIS1 med rullerende kontrakter på 3 år. Reduksjonen i antall stillinger skaper en enorm uforutsigbarhet for både fastlegen og kommunen.

- De som lider aller mest blir de som nå venter på LIS1 med lengre ventelister for å komme i en LIS1-stilling. Samtidig vil helsetjenesten i stort tape på dette. Færre nye leger som kommer raskt inn i spesialisering vil forsterke mangelen på spesialister og fastleger og medføre økt vikarbruk, sier Mikkelsen.

Regjeringen peker på flere viktige punkter i statsbudsjettet, som å satse på rekruttering til fastlegeyrket.

Maja E. Mikkelsen, leder i Nmf

- Hva blir resultatet når de tar bort LIS1 tjeneste slik at færre kan søke på ALIS-stillinger? De ønsker å satse på rus og psykiatri - hvor det er mangel på LIS leger allerede i dag, hvem skal bemanne flere LIS-stillinger i psykiatrien? Dette er rett og slett helt utrolig, sier Utne.

- Hvordan kan vi styrke rekrutteringen til psykiatri og allmennmedisin når vi ikke prioriterer å kvalifisere nyutdannede leger til å søke disse stillingene? Vi kommer til å jobbe med alle mulige midler for å endre dette vedtaket og få antallet nye stillinger tilbake til det som er lovet, slår Utne og Mikkelsen fast.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer