Nyheter > Aktuelt

Det er tiden for lekkasjer for hva vi kan vente oss når statsbudsjettet for 2021 legges frem om en uke. I dag ble det bekreftet at regjeringen finansierer 100 nye permanente LIS1-stillinger.

Sist oppdatert 07.10.2020

I våres innførte regjeringen 100 midlertidige LIS1-stillinger. Siden har Yngre legers forening (Ylf), Norsk medisinstudentforening (Nmf) og Legeforeningen jobbet intensivt for å sikre at stillingene skulle bli permanente.

- Dette er en gledens dag for helsetjenesten og våre medlemmer. Det er kjent spesialistmangel både i primær- og spesialisthelsetjenesten, og vi vet at kommunehelsetjenesten og sykehusene har et permanent behov for nyutdannede leger. Dette er et viktig skritt for å sikre at Norge dimensjonerer utdanningskapasiteten ut i fra det fremtidige spesialistbehovet, og ikke fortsetter å basere seg på import av spesialister fra andre land, sier leder i Ylf, Kristin Kornelia Utne, til yngreleger.no

​Godt samarbeid over tid

Arbeidet med å øke antallet LIS1-stillinger har pågått over flere år. På spørsmålet om hva som skal til for å lykkes, svarer hun:

- Dette er et resultat av et godt samarbeid innad i Legeforeningen, tydelig kommunikasjon utad og grundige analyser. Mange skal ha takk for at saken har fått politisk oppmerksomhet.

Gir oss ikke før vi har 200

I 2019 kom det 38 LIS1-stillinger i Helse Nord. Med dagens 100, er man godt på vei mot målet om 200 nye LIS1-stillinger.

- Vi gir oss ikke før vi har sikret 200 nye LIS1-stillinger totalt, men vi er glade for å være på rett kurs, avslutter Utne.

I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å bevilge 26,5 millioner kroner til nye LIS1-stillinger. 50 av stillingene vil ha virkning fra høsten 2021 mens de resterende 50 opprettes våren 2022 (1).

Referanser

  1. (1). Regjeringen.no; https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/100-nye-lis-stillinger/id2768672/; sist oppsøkt 07.10.20

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer