Nyheter > Aktuelt

Foto: Borgos Foto AS

Under dagens politikerdebatt på Legenes Hus, slapp helseminister Høie nyheten om at ALIS skal gjøres til en nasjonal ordning i statsbudsjettet for 2022. Som perler på en snor kom òg nyheten om at Regjeringen øremerker midler til 62 nye LIS1.

Stortinget har fra tidligere bedt regjeringen om å gjøre prosjektordningen med allmennlege i spesialisering (ALIS) til en nasjonal ordning, der ALIS sikres fastlønn. Nå følger altså Høie opp like før valget med dette.

-ALIS gjøres til en obligatorisk nasjonal ordning. Det kommer nå i statsbudsjettet for 2022 og vil omfatte alle kommunene, og det vil ikke være egenandeler for kommunene, kunne Høie fortelle.

-Det er veldig bra at Stortingets vedtak følges opp, repliserte Ingvil Kjerkol (Ap).

Legeforeningen forsøkte også å få dette inn som et eget punkt i handlingsplanen for fastlegeordningen, hvilket de ikke fikk gjennomslag for da.

62 nye LIS1-stillinger

Den andre nyhetene statsråden kom med var løfte om 62 nye LIS1. Han kunne fortelle at det øremerkes midler til disse stillingene.

-Halvparten knyttet til spesialisering i allmennpraksis og halvparten til spesialisering i psykisk helse, sa Høie.

Yngreleger.no følger opp saken videre.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer