Nyheter > Aktuelt

Endelig anbefaler Helsedirektoratet skjerming av gravide som er helsepersonell mot smitte av koronaviruset (covid-19).

Gravide kan ha økt risiko for alvorlige forløp ved enkelte virusinfeksjoner, for eksempel influensa. Det er ennå ikke sikkert om dette også gjelder dersom den gravide blir smittet av covid-19. Om en slik infeksjon kan medføre fosterskader, er heller ikke kjent (1). Helsepersonell som arbeider med pasienter som er smittet med covid 19 har økt risiko for selv å bli smittet (1, 2).

I Danmark valgte man tidlig å definere gravide som en risikogruppe på lik linje med pasienter med for eksempel kronisk hjerte-kar-sykdom eller diabetes ut i fra et føre-var-prinsipp (3). I sine anbefalinger, som sist ble oppdatert 20. mars, har Folkehelseinstituttet gått ut med råd om at man også i Norge burde følge et føre-var-prinsipp for å beskytte de gravide (1). Etter sterkt påtrykk fra blant annet Legeforeningen og Jordmordforbundet (4), kom Helsedirektoratet torsdag denne uken med anbefalinger som skjermer de gravide mot smitte av koronaviruset.

I de nye anbefalingene (se faktaboks) skriver Helsedirektoratet at arbeidsgivere i helse- og omsorgstjenesten så langt som mulig skal forsøke å skjerme ansatte i risikogrupper og gravide mot smitte. Det anbefales at gravide skal settes til arbeid med pasienter som ikke har covid-19. I en arbeidssituasjon der eksponering for smitte ikke kan unngås, anbefaler de omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor (2). Dersom dette ikke er mulig, må den gravide kvinnen tas midlertidig ut av arbeid. I et slik tilfelle har hun rett til svangerskapspenger, og hun er sikret full lønn arbeidsgiver etter tariffavtalen (5).

Helsedirektoratets anbefalinger

Helsedirektoratet anbefaler arbeidsgivere i helse- og omsorgstjenesten å forsøke så langt som mulig å skjerme ansatte i risikogrupper og gravide mot smitte, ved følgende tiltak:

  • Annet personell bør håndtere mest mulig av den direkte kontakten med covid-19 mistenkte eller bekreftede tilfeller. Dette inkluderer prøvetaking.
  • Personell som er i risikogrupper eller er gravide bør så langt som mulig arbeide med andre pasientgrupper enn pasienter med covid-19. De trenger også god diagnostikk, behandling og pleie i helsetjenesten
  • Ved arbeidssituasjon der eksponering for smitte ikke kan unngås, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko
  • Sykemelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig

Referanser

  1. «Råd og informasjon for gravide og ammende», https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-for-gravide-og-ammende/. Sist oppsøkt 27.03.20.
  2. «Anbefaling til arbeidsgivere om helsepersonell med risiko for å bli alvorlig syke med covid-19», https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/anbefaling-til-arbeidsgivere-om-helsepersonell-med-risiko-for-a-bli-alvorlig-syke-med-covid. Sist oppsøkt 27.03.20.
  3. "Coronavirus og din arbejdsplads", https://www.laeger.dk/coronavirus-og-din-arbejdsplads#gravid%20-%20risikogruppe, sist oppsøkt 27.03.2020
  4. «Reagerer på at Hdir ikke anbefaler skjerming av gravide», https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/03/25/reagerer-pa-at-hdir-ikke-anbefaler-skjerming-av-gravide-helsearbeidere/. Sist oppsøkt 27.03.20.
  5. "Om smittefare, tilrettelegging og omplassering i forbindelse med korona-utbruddet", https://www.legeforeningen.no/politikk-og-samfunn/informasjon-om-koronaviruset/ofte-stilte-sporsmal-om-smittefare/#98951, , sist oppsøkt 27.03.2020

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer