Nyheter > Aktuelt

- Skap et åpent miljø blant kollegaene dine der det er lav terskel for å snakke om at turnustiden i blant er vanskelig, sier Silje Onsager Stordal. Vi har intervjuet LIS1-leger om hvordan de synes det er å være LIS1 og spurt om råd til deg som snart skal ta over deres plass.

Ingvild Romstad Hem

LIS1 Tønsberg sykehus (to-delt), startet høsten 2018

Hva gledet du deg mest til før du startet i LIS1? - Å få lov til å jobbe direkte med pasienter og lære hvordan teorien er i praksis.

Hva gruet du deg mest til? - Å skulle komme i akutte situasjoner uten særlig erfaring.

Kan du fortelle litt om hvordan det er å være LIS1 på Tønsberg sykehus? - Tønsberg sykehus er et over middels stort sykehus, noe som gjør at vi alltid er mange på jobb, og vi har alltid en LIS2-3 som er på vakt samtidig som LIS1. Det er mange spesialiteter, noe som gjør at vi får være med på karkirurgiske og urologiske operasjoner, samt følge endokrinologer og hematologer på poliklinikkene. I tillegg kan vi hospitere på andre avdelinger som gynekologi, nevrologi og pediatri.

Hvordan synes du det har vært å være LIS1? - Det har vært en tid med mange nye inntrykk og opplevelser – et både utfordrende og veldig givende år!

Hva har vært mest utfordrende som LIS1? - Å finne balansen mellom å jobbe selvstendig og under veiledning, i tillegg til å forstå hva som er viktig å gjøre her og nå, og hva som kan utredes videre dagen etter.

Hva har overrasket deg positivt? - At det er så mange ulike ting ved hvert enkelt menneske vi behandler, det er sjeldent så rett fram som det står i lærebøkene. Det har også vært kjempegøy å være en del av et kollegium, og å føle at man hører til på en arbeidsplass.

Kan du fortelle kort om en spennende/fin opplevelse du har hatt som LIS1? - Vi står i så mange ulike situasjoner at det er vanskelig å trekke frem kun én opplevelse. Men det fineste er de dagene hvor man går flere dager på en sengepost og blir litt kjent med pasientene. Da ser man hvordan kontinuitet kan gjøre kommunikasjon så utrolig mye bedre.

Nevn tre ting du synes du har blitt bedre på gjennom LIS1-perioden. - Ta kliniske beslutninger, samarbeide med kolleger og å snakke med pasienter.

Hva er ditt beste råd til ferske LIS1? - Trenger du hjelp - spør om hjelp. Lær å kommunisere godt med de andre faggruppene på sykehuset, og lytt til råd fra dem som har mer erfaring enn deg. Sett deg inn i hvilke plikter og rettigheter du har som arbeidstaker. Og til slutt; ta vare på hverandre og bygg et godt arbeidsmiljø.

"Det har vært utfordrende å forstå hva som er viktig å gjøre her og nå, og hva som kan utredes videre dagen etter."

André Puntervold Pereira

LIS 1 (to-delt) UNN Harstad, startet mars 2019

Hva gledet du deg mest til før du startet i LIS1? - Etter flere år med lange dager på lesesalen, så jeg frem til å endelig kunne få bety en forskjell for noen andre enn meg selv. Som student er fokuset veldig innadrettet i den forstand at man skal prestere for sin egen del. Jeg så frem til et eventyr på et nytt sted der jeg kunne få sette kunnskapen ut i praksis til nytte for noen andre enn meg selv.

Hva gruet du deg mest til? - Jeg gruet meg mest til å være ny på en arbeidsplass. Det er så mye man må sette seg inn i alt fra lokale henvisningsrutiner til mer regionale særegenheter. Til det trenger man mer enn et halvt år på hver avdeling!

Kan du fortelle litt om hvordan det er å være LIS1 i Harstad? - Sykehuset er mellomstort med et opptaksområde på rundt 40.000. Det er lagt opp til mye selvstendig arbeid for LIS1 både på medisinsk og kirurgisk avdeling. Samtidig er det stort sett bra oppfølging fra LIS2, og man slipper å stå alene dersom man er faglig usikker. Noen LIS2 sover på huset, men det hender ikke så rent sjelden at man er alene etter klokken 23. Det gjelder både medisinsk og kirurgisk avdeling. Medisinsk avdeling har sengegrupper for hjerte, gastro, lunge, nyre og slag, samt en intensivavdeling. Kirurgisk avdeling består av ortopedi og generell kirurgi.

Hvordan synes du det har vært å være LIS1? - Jeg synes det har vært veldig tøft å starte som LIS1. Man blir kastet ut i en ny virkelighet, og mye avhenger av din tidligere arbeidserfaring. For min egen del var bakgrunnen min mest fra allmennpraksis og KAD, steder som arbeider på en annen måte. Samtidig som læringskurven er bratt, lærer man veldig mye gjennom å ha mye ansvar.

Hva har vært mest utfordrende som LIS1? - Å finne det mest klinisk relevante for hver pasient, gjøre riktige utredninger på forhånd og deretter legge det frem på en ryddig måte for en bakvakt, er utfordrende. Mer spesifikt for UNN Harstad er at det mest utfordrende er hvordan man møter problemstillinger innen alt fra pediatri og nevrologi til mer klassisk indremedisin – det er ingen grenser. Å navigere i så mange fagfelt er utfordrende, men også meget lærerikt.

Hva har overrasket deg positivt? - Måten pasientene møter deg som nyutdannet lege har overrasket meg positivt. De vet at du er uerfaren, men har ennå stor tillit til dine vurderinger og valg. Det har vært en positiv overraskelse i en tid der selvtilliten kan være varierende.

Kan du fortelle kort om en spennende/fin opplevelse du har hatt som LIS1? - Jeg kommer aldri til å glemme 17.mai 2019. Som primærvakt var jeg akkurat kommet på jobb og ble kalt ned i mottaket. Der hadde vi fått inn både STEMI (meldte seg selv i luka med brystsmerter!), sepsis og NSTEMI over kort tid. Alt dette skjedde mens det ble holdt 17.mai-taler og barnetoget skulle starte rett utenfor sykehuset. Der satt altså jeg med en pasient, og hørte ambulansehelikopteret ta av utenfor samtidig som korpsmusikken runget, flaggene veivet og det ble ropt ”hurra”. Det hele var litt surrealistisk, for å si det mildt.

Nevn tre ting du synes du har blitt bedre på gjennom LIS1-perioden. - Akseptere hva som er godt nok. Lære seg å stole på egne vurderinger. Finne litt mer av den indre roen i møte med hektiske situasjoner.

Hva er ditt beste råd til ferske LIS1? - Du går i ”lære” som LIS1, og du skal ikke kunne alt – spør en god venn med en gang du blir usikker. Ta godt vare på deg selv, finn venner som snakker ærlig om livet og fritidsaktiviteter som gir deg energi. Skriv ned alle gode tilbakemeldinger og tillitserklæringer du får gjennom turnustiden. Disse er essensielle å mimre tilbake til de dagene man blir usikker på karrierevalget – for de kommer ganske sikkert.

"Du går i ”lære” som LIS1, og du skal ikke kunne alt – spør en god venn med en gang du blir usikker."

Silje Onsager Stordal

LIS1 (to-delt) UNN Narvik, startet september 2018

Hva gledet du deg mest til før du startet i LIS1? - Å få oppleve en ny landsdel, og å møte de jeg skulle jobbe med.

Hva gruet du deg mest til? - Lange, slitsomme vakter der man ikke fikk tid til å spise.

Kan du fortelle litt om hvordan det er å være LIS1 i Narvik? - UNN Narvik er et lite sykehus med et stort nedslagsfelt. Vi har tre-delte vaktlinjer (LIS1, LIS2 og overlege) i generell kirurgi og indremedisin, ca 20 indremedisinske og 15 kirurgisk-/ortopediske sengeplasser, egen føde- og gynavdeling og en stor poliklinikk med bred medisinsk og kirurgisk aktivitet. På natten går man som eneste våkne lege på sykehuset og har ansvaret for både kirurgiske og medisinske pasienter, men hjelpen er aldri langt unna og man møter stor forståelse når man ringer etter hjelp.

Hvordan synes du det har vært å være LIS1? - I starten var det utrolig tungt, men veldig lærerikt. Når man får hodet over vannet, er det oftest svært morsomt!

Hva har vært mest utfordrende som LIS1? - Å hente seg igjen etter man har vært delaktig i et pasientforløp som ikke gikk som planlagt.

Hva har overrasket deg positivt? - Hvor mye man kan, som man egentlig ikke visste at man kunne.

Kan du fortelle kort om en spennende/fin opplevelse du har hatt som LIS1? - Første gang jeg var med og assisterte på et keisersnitt. Det var spennende, fint og veldig gøy!

Nevn tre ting du synes du har blitt bedre på gjennom LIS1-perioden. - Formulere essensen i en pasientkasus. Huske å drikke, spise, hvile og gå på do på vakt. Og tilslutt: ortopediske problemstillinger.

Hva er ditt beste råd til ferske LIS1? - Skap et åpent miljø blant LIS1-kollegaene dine (og andre leger) der det er lav terskel for å snakke om at turnustiden i blant er vanskelig.

"Jeg har blitt overrasket over hvor mye man kan, som man egentlig ikke visste at man kunne."

Maria Ryssdal Kraby

LIS1 (tre-delt) Akershus universitetssykehus, startet i mars 2019

Hva gledet du deg mest til før du startet i LIS1? - Å arbeide i klinikken, ha kontakt med pasienter og få mer erfaring i akuttmottaket.

Hva gruet du deg mest til? - Jeg var bekymret for å havne i situasjoner der jeg måtte håndtere ting jeg ikke hadde tilstrekkelig kompetanse om.

Kan du fortelle litt om hvordan det er å være LIS1 på Ahus? - Det er et universitetssykehus på Lørenskog. Jeg tilbragte de første fire månedene på avdeling for akuttpsykiatri, der LIS1 har dagtidsarbeid og nattevakt. Om dagen jobber man fast på en av avdelingens seksjoner, og om natten har man vakt sammen med LIS3. LIS1 tar de fleste interne henvendelser fra seksjonene, mens LIS3 tar eksterne, og så deler man på mottak av pasienter. Bakvakt er tilgjengelig på telefon. Nå er jeg på indremedisinsk avdeling der man enten arbeider på sin faste sengepost (for eksempel hjerte, gastro eller lunge) eller har vakt i akuttmottaket som del av et større vaktlag. Det som er fint med å jobbe på et stort sykehus er at man alltid har noen å konferere med hvis man er usikker. En utfordring er at det er betydelig mer logistikk og kompliserte rutiner enn på et mindre sykehus.

Hvordan synes du det har vært å være LIS1? - Spennende, lærerikt og utfordrende.

Hva har vært mest utfordrende som LIS1? - Gjennom studiet har vi fått innprentet viktige prinsipper og rutiner som sitter i ryggmargen. Men i en hektisk sykehushverdag er det ikke tid eller ressurser til å gjøre alt etter læreboken, og det kan være ukomfortabelt å vike fra ryggmargsrefleksen. Jeg synes det har vært en utfordring å identifisere og prioritere det som er viktig i den praktiske sykehushverdagen.

Hva har overrasket deg positivt? - At det er så mange omsorgsfulle mennesker på vakt som passer på at du spiser og tar vare på deg selv. Og at det vanker mange flere positive tilbakemeldinger i helsevesenet enn ryktet skulle tilsi.

Kan du fortelle kort om en spennende/fin opplevelse du har hatt som LIS1? - En kveld på akuttpsykiatrisk avdeling ble vi nødt til å tilkalle stansteam. Etterpå inviterte miljøpersonell til debrief der vi fikk muligheter til å reflektere rundt det som hadde skjedd. Det var en veldig fin måte å få bearbeidet en skremmende opplevelse i trygge omgivelser.

Nevn tre ting du synes du har blitt bedre på gjennom LIS1-perioden. - Suicidrisikovurdering, psykiatrisk status presens og stressmestring under nattevakt på psykiatrisk avdeling.

Hva er ditt beste råd til ferske LIS1? - Husk at du er en ressurs! Det er mange som er så takknemlige for at de har fått jobb at de ikke tør å etterspørre de mest grunnleggende rettigheter, som ferie og betalt overtid. Men sykehuset er også heldig som har fått deg, og du bidrar til at det hele går rundt. Du jobber best når du trives og har det bra, og regler om arbeidstid og fritid er der for å sikre nettopp det.

"Å være LIS1 er spennende, lærerikt og utfordrende."

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer