Nyheter > Aktuelt

Det har vært varierende praksis rundt fastsettelse av lønn for leger i grenspesialisering. Legeforeningen og Spekter er nå enige om at leger som er ferdige spesialister i sin hovedspesialitet (indremedisin/generell kirurgi) skal beholde legespesialistlønn i grenspesialisering.

Varierende praksis. Siden innføringen av faste stillinger i 2014, og med dette opprettelse av stillingskategorien legespesialist, har Ylf erfart at sykehusene har hatt variabel praksis vedrørende avlønning av ferdige spesialister i hovedspesialitetene indremedisin/generell kirurgi som går inn i grenspesialisering. Enkelte leger har opplevd å bli satt ned fra legespesialistlønn til kategori C- eller D-lønn når de har vært i grenspesialisering.

I november 2018 tegnet tillitsvalgte ved Sykehuset Bergen HF og Stavanger HF lokale uenighetsprotokoller med arbeidsgiver. Grunnen var at de lokale tillitsvalgte mente at det var feil tolkning av tariffavtalen å gi spesialister i grenspesialisering annen lønn enn som legespesialist.

Beholder spesialistlønn. Legeforeningen tok de lokale tvistene videre og etter forhandlingsmøter mellom Legeforeningen og Spekter, er det nå enighet om at leger som har en hovedspesialitet (indremedisin/generell kirurgi) skal beholde legespesialistlønn i grenspesialisering. Protokollen ble signert fredag 24.01.20. Videre er det enighet om at legen som er i grenspesialisering beholder fordypningstid og følger reglene som er fastsatt i tariffavtalen for leger i spesialisering, med mindre annet følger av lokal avtale. - Dette er en viktig prinsipiell avklaring, og vi er glade for at arbeidsgiver anerkjenner at disse spesialistenes kompetanse ikke bortfaller ved å gå inn i grenspesialisering, sier Ylf-leder Kristin Kornelia Utne til Yngreleger.

Kan fremme krav om etterbetaling. Leger som har blitt satt ned til kategori C- eller D-lønn under grenspesialisering, selv om de er godkjent spesialist i hovedspesialiteten, kan fremme krav om etterbetaling overfor arbeidsgiver med henvisning til enigheten mellom Legeforeningen og Spekter. Kontakt gjerne den lokale tillitsvalgte om du er usikker på hvordan du skal gå frem.

Har du flere spørsmål? Send gjerne en mail til ylf@legeforeningen.no.

- Dette er en viktig prinsipiell avklaring, sier Ylf-leder Kristin Kornelia Utne om at leger som er i grenspesialisering får beholde spesialistlønn.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer