Nyheter > Aktuelt

Christer Mjåset, Lorentz Linde, Kristin Utne, Trude Basso (redaktør), Clara Bratholm, Fredrik Svenskerud, Guro-Marte Mpote og Håvard Ravnestad utgjør det nye Ylf-styret (Anja Heen var fraværende da bildet ble tatt.).

Ylfs landsråd har i dag valgt nytt Ylf-styre for perioden 2017-19. Christer Mjåset ble gjenvalgt som leder.

Her er det nye Ylf-styret:


Leder: Christer Mjåset

Nestleder: Kristin Kornelia Utne

Yngstrepresentant: Fredrik Svenskerud

Styremedlemmer: Anja Fog Heen, Clara Bratholm, Lorentz Linde, Håvard Ravnestad, Guro-Marte Mpote

Vara-styremedlemmer: 1. Einar Vie Sundal, 2. Anniken Riise Elnes, 3. Eivind Aabel (yngstevara)

Andre verv

Det er også valgt nye personer inn i andre sentrale verv i foreningen:


Redaktør for yngreleger.no: Trude Basso

Desisor: Torgeir Folkestad

Valgkomite: Hanne Valeur, Torhild Veen, Torkild Skaar 

Trude Basso er nyvalgt redaktør for yngreleger.no

De nyvalgte representantene starter opp i sine verv 1. september.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer