Nyheter > Aktuelt

Foto: Hanne Valeur

Ylfs årsmøte 2015 ble avholdt 16.-17. april. Tillitsvalgtapparatet land og strand rundt var representert med 42 delegater som jobbet seg gjennom sakslisten. Det ble avholdt valg av ny leder, nestleder og styrerepresentanter for perioden 2015-17.

Artikkelen ble publisert i Forum 2/2015. 

Dirigent Kristian Fosså, tidligere styremedlem i Ylf, ledet salen stødig gjennom sakslisten, som blant annet inneholdt styrets årsberetning, regnskap og budsjett for foreningen, orienteringer om status for viktige saker som faste stillinger og spesialitetsstruktur og en orientering om Ylfs internasjonale arbeid. Det ble vedtatt punktprogram og politisk dokument for Ylf for perioden 2015-2017. Disse kan leses på foreningens nettsider: www.ylf.no.

Årsmøtet ble i år avholdt i Oslo på Thon hotel Opera, beliggende i umiddelbar nærhet til Oslos vakre operabygning. Årsmøtemiddagen fant sted i Operaens restaurant, som satte en elegant ramme rundt arrangementet. Under middagen ble tidligere sekretariatsleder gjennom 14 år, Bjørn Ove Kvavik, tildelt æresmedlemskap i foreningen som takk for iherdig innsats for Ylf gjennom mange år.

Ylf avholder valg hvert oddetallsår, og det ble valgt leder, nestleder og styrerepresentanter, samt foreningens øvrige verv, for perioden 2015-2017. Det nye styret består av Christer Mjåset (leder), Torstein Schrøder-Aasen (nestleder), Clara Bratholm (yngsterepresentant), Anja Fog Heen, Guro-Marte Gulstad, Kristin Kornelia Utne, Christopher Kvistad og Petter Risøe.

Hanne Valeur

Årsmøtesalen 2015

Ruth Foseide

"Takk for kampen" etter at nestledervervet ble besatt.

Hanne Valeur

Æresmedlem Bjørn Ove Kvavik

Hanne Valeur

Mens vi venter på valgresultatet...

Hanne Valeur

Intens konsentrasjon kreves for å holde følge med sakslisten.

Hanne Valeur

Klar for festmiddag!

Hanne Valeur

Nyvalgt styre

Hanne Valeur

Christer Mjåset ble valgt til ny Ylf-leder. OUS-tillitsvalgt Pål gratulerer.

Hanne Valeur

Noen vinner valg, andre vinner festen!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer