Nyheter > Fra foreningen

Legeforeningens sentralstyre har vedtatt at leger i spesialisering i faste stillinger som blir «legespesialist», skal tilhøre Ylf som yrkesforening.

Artikkelen ble publisert i Forum 1/2016.

Dette er en fortsettelse av dagens praksis, der leger i spesialisering har sine midlertidige utdanningsstillinger også etter at spesialiteten er oppnådd, så lenge arbeidskontrakten gjelder. I mange foretak har man rykket opp til B-delenes lønnskategori D når man blir godkjent spesialist.

I avtalen om faste stillinger er det som kjent kommet en ny kategori; legespesialist. Siden denne kategorien er ny, har Legeforeningens sentralstyre vurdert hvilken yrkesforening legespesialistene bør tilhøre.

Det er flere grunner til at de nye legespesialistene bør ivaretas av Ylf. For det første sier avtalen om faste stillinger at man kan ansettes fast som lege i spesialisering, for deretter å bli konvertert til legespesialist. Ingen leger skal ansettes direkte som legespesialist. Arbeidsavtalene for LiS i faste stillinger regulerer også tiden som legespesialist, og ansettelsesforholdet som legespesialist tilhører alltid en LiS-stilling. Det vil være naturlig at man tilhører én og samme yrkesforening innenfor samme ansettelsesforhold.

Ylf-medlem både i ny og gammel ordning

For det andre skal ikke de nye legespesialistene gjøre arbeidsoppgaver som om de var overleger. Dersom det trengs flere overleger, skal det opprettes overlegestillinger for dette. Det er enighet mellom Legeforeningen og Spekter at man ikke skal få en opphopning av legespesialister. Legespesialistene vil sannsynligvis ofte fortsette med mange av de samme arbeidsoppgavene som ligger til LiS-stillingene.


Ylf har tidligere ivaretatt LiSer som blir spesialister før de får ansettelse som overleger. Sentralstyret har nå vedtatt at slik skal det fortsatt være, selv om kategorien legespesialist har fått et eget navn. Dermed er man, både i ny og gammel ordning, Ylf-medlem fram til man går inn i overlegestilling.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer