Nyheter > Aktuelt

22. til 25 november var Ylf's tillitsvalgte, styre, sekretariat og gjester samlet til høstkurs, kurs for foretakstillitsvalgte (FTV) og tariffkonferanse. Venue var Holmenkollen som stilte i vakreste vinterdrakt.

Høstkurs

Høstkurs, professor Sverre Blandhol foreleste om konflikthåndtering. Foto: Lars Magnus Aker

Professor Sverre Blandhol (UiO) sparket igang høst-kurset med en introduksjon til konflikthåndtering. Det ble ganske raskt klart at sistnevnte er en egen vitenskap, deltagerne var lutter øre mens det ble notert flittig.

Programmet var i øvrig bredt sammensatt med temaer som sykdom i arbeidslivet, amming og graviditet, arbeidsmiljø og spesialistutdanning. Tillitsvalgt Mathias Hella bidro også med et personlig preg på programmet hvor han fortalte om en krevende hendelse fra sin egen erfaring som tillitsvalgt.

- Årets høstkurs og tariffkonferanse var faglig godt, engasjerende nyttig og sosialt veldig hyggelig, forteller Sigurd Breder til Yngreleger.no

Tariffkonferanse 2022

Torsdag gikk tariffkonferansen av stabelen. Men hva i alle dager er tariffkonferansen spør du? Går du med en tillitsvalgt i magen eller bare lurer på hvordan Ylf-apparatet fungerer, kan du lese den introduksjonen skrevet av Oda Sandli.

Årets høstkurs og tariffkonferanse var faglig godt, engasjerende nyttig og sosialt veldig hyggelig, forteller Sigurd Breder

Etter velkomsttaler fra både leder Kristin Kornelia Utne og president i Den norske legeforening Anne-Karin Rime, startet tariffkonferansen. Blant annet orienterte styret om omstruktureringen av Ylf's sekretariat som nylig har blitt gjort. Der Ylf tidligere har hatt ansatt sekretariatsleder, har vi nå gått over til å få disse ressursene direkte fra Legeforeningen. I øvrig er det slik vi gjør det med resten av vårt sekretariat (politisk rådgiver, kommunikasjonsrådgiver og sekretær).

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør i alle sektorer, som gjør at vi til våren bare forhandler om penger og ikke teksten i tariffavtalen. Unntaket her er Virke sykehusene som har hovedoppgjør i 2023. Kjernen i tariffkonferansen er planlegging av lønnsoppgjøret for alle våre medlemmer. I diskusjonen om prioriteringer ble behovet for å fokusere på vilkårene for leger som forsker særlig løftet av flere delegater.

Styremedlem Tobias Iveland.

Vi kunne smykke oss med en svært god debatt med en meget bred representasjon på talerstolen. Torsdag kveld møttes deltagere til hyggelig avslutningstaffel for uken.

- Årets høstkurs og tariffkonferanse var som alltid en fantastisk opplevelse. Så mange entusiastiske tillitsvalgte, som brenner for å skape bedre vilkår for alle yngre leger i Norge og bidro med gode diskusjoner og debatter i ukens løp. Takk til arrangørene for et vel tilrettelagt arrangement, oppsummerer FTV og lege Anders Dyreborg Nielsen uken.

Anders Dyreborg Nielsen.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer