Nyheter > Fra foreningen

Hvordan går det med spesialistutdanningen? Har dere fått tatt igjen viktige kurs som ble utsatt i 2020? Hvor mange har mistet fordypningstid? Utsatt rotasjon?

I løpet av høsten og vinteren har Ylf jobbet opp mot de regionale og lokale helseforetakene og politisk for å sette lys på etterslepet som vil komme i spesialistutdanningen som følge av covid-19. Det er nødvendig at foretakene planlegger for å ta igjen så mye av dette som mulig i tiden som kommer.

Allerede i september skrev vi at Ylf forventer at helseforetakene planlegger hvordan de skal ta igjen etterslepet på utdanning. Dette gjelder kurs, men også veiledning, tilgang til relevante prosedyrer og nødvendig rotasjon. For å kartlegge omfanget av forsinket utdanning, har vi utarbeidet en kort medlemsundersøkelse som omhandler forsinkelser i spesialistutdanningen som følge av covid-19.

Undersøkelsen ble sendt ut til alle Ylfs medlemmer, unntatt LIS1, 15. februar.

Vi håper du tar deg til å svare på undersøkelsen når den havner i din innboks. Desto flere som svarer på undersøkelsen, desto bedre oversikt får vi over tapt utdanningstid. Dette vil hjelpe oss i arbeidet med å sikre økt fokus på utdanning fremover.

På forhånden takk!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer