Nyheter > Debatt og perspektiver

12. mars 2020 stengte Norge ned, og vi forberedte oss på en pandemi ingen ikke visste hvordan ville treffe. Som ledd i dette ble også kursene for leger i spesialisering satt på vent. Ylf ser nå med bekymring på etterslepet i utdanningen av leger i spesialisering som følger i kjølvannet av utsatte kurs og omplasseringer grunnet covid-19-situasjonen.

Ylfs medlemmer omstilte seg på kort varsel og holdt helsetjenesten gående gjennom våren og sommeren, til tross for de åpenbare konsekvensene dette hadde for progresjonen i deres spesialistutdanning. Nå er høsten her, og helsetjenesten jobber med å vende tilbake til normalen. Samtidig opplever vi lokale smitteutbrudd, og det er fortsatt uvisst hvordan høsten vil utvikle seg og hvilke retningslinjer som vil gjelde.

"Ylfs medlemmer omstilte seg på kort varsel og holdt helsetjenesten gående gjennom våren og sommeren, til tross for de åpenbare konsekvensene dette hadde for progresjonen i deres spesialistutdanning"

Ylf er opptatt av at våre medlemmer i så liten grad så mulig skal opplevede tapt progresjon i spesialistutdanningen. Unntakssituasjonen kan bli langvarig, vi må planlegge for flere scenarier. Derfor har Legeforeningen vært i dialog med de regionale utdanningsutvalgene, og sammen har vi gått ut med en felles anbefaling om å tilrettelegge for digitale løsninger som sikrer at leger i spesialisering får gjennomført nødvendige kurs. Les mer her!


Som følge av begrensinger på antall deltagere o.l. er det nødvendig å vurdere om det enkelte kurs kan gjennomføres digitalt eller som en kombinert modell, der egnede deler av kurset gjennomføres ved bruk av digitale løsninger. Digital undervisning kan være et viktig supplement for å gi leger i spesialisering nødvendig progresjon og samtidig sikre redusert smitterisiko. Det er imidlertid fortsatt mange kurs som vil måtte gjennomføres fysisk for å sikre læringsutbyttet.

"Vi forventer at sykehusene, som nå planlegger hvordan de skal ta igjen etterslepet på klinisk behandling, også planlegger hvordan de skal ta igjen etterslepet på utdanning"

Ylf vil understreke at bruken av digitale kurs må evalueres fortløpende, og at fysiske kurs med kollegiale møter må ivaretas som en del av kursutdanningen også i fremtiden.

Ylf har et særlig fokus på hindre etterslep i spesialistutdanningen som følge av pandemien. Vi forventer at sykehusene, som nå planlegger hvordan de skal ta igjen etterslepet på klinisk behandling, også planlegger hvordan de skal ta igjen etterslepet på utdanning. Dette gjelder kurs, men også veiledning, tilgang til relevante prosedyrer og nødvendig rotasjon.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer