Nyheter > Fra foreningen

På tariffkonferansen 23.-26. november i Oslo skal Ylf diskutere viktige politiske saker, vi skal få påfyll av motivasjon og inspirasjon gjennom høstkurset, og ikke minst skal vi ferie 110-årsdagen til Ylf!

Landsrådet er Ylfs øverste organ og består av tillitsvalgte fra hele landet, som sammen skal debattere og vedta viktige politiske mål for foreningen på årets tariffkonferanse.

Tariffkonferanse, tenker du kanskje, hva er det? Det kan du lese mer om i denne artikkelen fra styremedlem Oda Sandli.

Kort oppsummert skal vi diskutere viktige politiske saker Ylf jobber med, som arbeidsbelastning og fysisk arbeidsmiljø (sykehusbygg) og diskutere strategi og mål frem mot neste års lønnsforhandlinger. Hva er det viktig å prioritere, og hva ønsker vi å oppnå?

I forbindelse med tariffkonferansen arrangeres det høstkurs for Ylfs tillitsvalgte. I år er temaet ansettelsesprosesser og varsling. Tirsdag får deltakerne høre om regelverket rundt ansettelser og tillitsvalgtes rolle i ansettelser. Siste dag blir det innlegg om bruk av verneombud og om varsling– hva er det, hvordan håndtere varsel på egen arbeidsplass.

Jubileum

2021 er et spesielt år, da Yngre legers forening fyller 110 år. I forbindelse med dette har vi satt av hele den 25. november til jubileumskurs.

På kurset vil deltakerne få en innføring i viktige saker og seire for Ylf gjennom historien, vi vil diskutere legers arbeidshverdag gjennom historien, få høre om hvordan det var å være småbarnsforelder og lege for 40 år siden, og diskutere veien videre for yngre leger.

Hvem kan delta?

Ylfs høstkurs, tariffkonferanse og jubileumskurs er åpent for alle Ylfs medlemmer, men har begrenset deltakerantall til 110 stk. Vi prioriterer tillitsvalgte ved mange påmeldte.

Påmelding gjøres ved å følge denne lenken.

Husk! Alle medlemmer har rett til fri etter hovedavtalen for å delta på tillitsvalgtopplæring i regi av Legeforeningen.

Vi i Ylfs styre gleder oss til å se dere igjen, og håper at akkurat du blir med – velkommen!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer