Nyheter > Fra foreningen

27.-29.oktobber er det klart for Ylfs tariffkonferanse og høstkurs i Fredrikstad. Her skal Ylfs videre strategi diskuteres, kaffe drikkes og vi skal få påfyll av motivasjon og inspirasjon gjennom høstkursets tema: arbeidsliv.

Det er ganske nøyaktig ett år siden Ylfs landsråd og andre tillitsvalgte var samlet fysisk. Kort tid etter gjorde pandemien sitt inntog, og siden har møter og dialog med tillitsvalgte foregått digitalt. Det har gått bra, men vi har savnet å kunne diskutere saker med alle tilstede i samme rom. Nå er det åpnet for at vi igjen kan samles fysisk, og det gleder vi i kurskomiteen og Ylf-styret oss mye til!

Tariffkonferanse, tenker du kanskje, hva er det?

På tariffkonferansen skal vi diskutere hva som skal være Ylfs strategi og mål frem mot neste års lønnsforhandlinger. Hva er det viktig å prioritere, og hva ønsker vi å oppnå? Landsrådet er Ylfs øverste organ og består av tillitsvalgte fra hele landet, som sammen skal debattere og vedta disse viktige sakene. I tillegg skal saker som ble utsatt fra årsmøtet i vår som følge av smittesituasjonen, tas opp til debatt. Policydokument om spesialisering, legespesialistens vilkår og budsjett er noen av sakene landsrådet skal beslutte, i tillegg til mye mer.

I forbindelse med tariffkonferansen arrangeres det også høstkurs for Ylfs tillitsvalgte. I år er temaet arbeidsliv. Vi skal få høre om hvordan de norske helseforetakene og sykehusene styres, Legeforskningsinstituttet skal forteller oss hvordan norske leger egentlig har det på jobb og arbeidsmedisiner Ebba Wergeland skal forelese om arbeidsbelastning og arbeidstid. I tillegg blir det innlegg om både spesialisering og legespesialisten – to viktige temaer for våre medlemmer. Og det er satt av god tid til spørsmål og diskusjon underveis.

Denne høsten treffes vi i nydelige Fredrikstad! Av smittevernhensyn er det kun landsrådet som inviteres til fysisk deltakelse. Øvrige tillitsvalgte og medlemmer inviteres til å delta digitalt. Selv om det er strenge smittevernhensyn som skal ivaretas, skal vi gjøre det vi kan for at dette blir faglig og sosialt fine dager for alle! Vi i kurskomiteen gleder oss til å se dere igjen, og håper at akkurat du blir med – velkommen!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer