Arbeidsliv

Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å søke LIS1 og råd til hvordan skrive en god søknad.

Oppdatert februar 2019.

1. mars er det søknadsfrist for LIS1-stillinger med oppstart i september 2019. Ved forrige ansettelsesrunde fikk bare litt over hver tredje LIS1-søker jobb.

Ansettelsesrunden er krevende og nervepirrende både for sykehusene og for søkerne. Begge parter ønsker seg den beste matchen. I denne artikkelen har vi samlet erfaringer fra ansettelsesprosessen fra både arbeidsgiver og tidligere LIS1/turnusleger.

Begge parter ønsker seg den beste matchen.

Før søknadsprosessen

Utlysninger og frister

Start søknadsprosessen i god tid. Selv om det er lenge til du ønsker å starte LIS1 er det lurt å se på utlysningene som ligger ute. Se på restplassene og på utlysningene i det ordinære opptaket. Se hvilke frister som gjelder og om de er overlappende med eksamensperioden. Helsedirektoratet har laget en oversikt over fristene for hvert år.

Hvilke kvalifikasjoner etterspørres?


Skaff deg en oversikt over hvilke kvalifikasjoner som vektlegges av ulike arbeidsgivere. Dessverre har sykehusene en varierende grad av åpenhet rundt dette. Akershus universitetssykehus (Ahus) står frem som et godt eksempel og har offentliggjort kriteriene de benytter for å vurdere sine søkere.

Arbeidserfaring vektlegges høyt mange steder i tillegg til forskning eller doktorgrad. Det betyr imidlertid ikke at det er umulig å få LIS1-jobb uten dette. Tenk på hvor du ønsker å jobbe, sett deg inn i hva sykehusene har å tilby og gjør deg opp en mening om hvor du tror du har mulighet til å få jobb.

Ha attestene klare


Skaff deg nødvendige attester på arbeidsforhold, verv og kurs. Ha de liggende klart slik at du sparer tid når du skal sende ut søknadene. Det er lurt å scanne alle nødvendige dokumenter, ha gode filnavn og gjerne backup.

Selve søknadsprosessen

Utlysninger om ledige LIS1-stillinger legges ut på Webcruiter. Det er lurt å bli kjent med både Webcruiter og Helsedirektoratets søknadsportal i god tid før fristene går ut.

Skriftlig søknad

Det tar tid å skrive gode søknader. Les utlysningsteksten godt og tilpass søknaden din til denne. Vær sikker på at du har svart på alt som etterspørres. Vi får relativt ofte tilbakemeldinger på at det er veldig tydelig at en del søknader er standardsøknader som er sendt til alle sykehusene. Standardsøknader bør unngås.

Vi får relativt ofte tilbakemeldinger på at det er veldig tydelig at en del søknader er standardsøknader som er sendt til alle sykehusene.

Få noen til å gjøre korrekturlesning på søknaden, og få kommentarer på oppbygning og innhold. Gjør dette i god tid før fristene slik at man evt får tid til å korrigere søknadsteksten før den sendes inn.

Sørg for å ha med alle dokumenter som etterspørres i utlysningen. Vil de ha alle attester, er det ikke tilstrekkelig å skrive at attester kan ettersendes. Da skal alle attester med, ellers risikerer du at søknaden din blir forkastet.

Intervju


Sørg for å være tilgjengelig på epost og telefon når søknadene vurderes. Blir du innkalt på intervju, enten personlig eller via Skype eller liknende, er det lurt å forberede seg grundig.

Få frem hvorfor du har søkt deg til nettopp dette sykehuset. Din fremtidige potensielle arbeidsgiver legger merke til om du har tilegnet deg kunnskap om deres sykehus og hvorfor du har søkt deg dit. Ikke nøl med å stille spørsmål du ikke har funnet svar på under forberedelsene, det viser at du er interessert.

Flere arbeidsgivere har fortalt om overfylte spisebord eller skittentøyshauger i bakgrunnen når de har intervjuet LIS1.

Hvis du skal ha et intervju via Skype eller liknende må du sørge for å være et sted der nettlinjen fungerer godt. Tenk over hva du ønsker å signalisere med hva du har på deg og hvordan omgivelsene dine ser ut. Flere arbeidsgivere har fortalt om overfylte spisebord eller skittentøyshauger i bakgrunnen når de har intervjuet LIS1. En nøytral vegg og kameraet i øyenhøyde er sjelden feil.

Ved fysisk intervju med oppmøte er det lurt å være ute i god tid hvis du ikke er kjent. Sykehus kan ofte være vanskelige å finne frem i.

Mens du venter på tilbakemelding og tilbud

Det er nervepirrende å vente på tilbakemelding på om man har fått jobb eller ikke. Det er lett å tenke på alt man burde eller ikke burde ha sagt i intervjuet, og det er lett å sammenlikne seg med sine medstudenter. Vet du at du går helt i kjelleren av å høre om andres erfaringer fra intervjuet kan det være lurt å unngå å snakke om det.

Tenk nøye gjennom hvor viktig det er for deg å få plass på et bestemt sykehus dersom du får plass på et sykehus som ikke stod høyest på ønskelisten i første runde.

Husk at mange som har vært svært usikre etter både skriftlige søknader og intervjuer, har endt opp med jobb. Husk også at mange får LIS1-jobb i både 4. og 5. tilbudsrunde.

Tenk nøye gjennom hvor viktig det er for deg å få plass på et bestemt sykehus dersom du får plass på et sykehus som ikke stod høyest på ønskelisten i første runde. Du må være forberedt på å stå uten plass og ha en alternativ plan dersom du satser alt på å få tilbud i de senere rundene.

Hvis du får tilbud

Det er viktig å overholde fristen for å takke ja til tilbudet om jobb. Pass på at du får signert kontrakt og ha nødvendige papirer i orden før oppstart. Nødvendige papirer er blant annet politiattest og autorisasjon eller LIS1-lisens. Er du i tvil, snakk med arbeidsgiver om det er noe som mangler.

Mange har introduksjonskurs som starter før 1. september så det er lurt å etterspørre informasjon om dette hvis du ikke har hørt noe ved signering av kontrakt.


Lykke til! Husk fristen 1. mars 2019.

Hvis du ikke får tilbud…

Her finner du tips til hvordan du kan øke sjansene dine frem mot neste runde!

Vil du vite mer om de ulike sykehusene der du kan søke LIS1, sjekk LIS-portalen.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer