Nyheter > Aktuelt

Foto: skjermdump. Dette er forsiden på den omtalte presnetasjonen som viser at prosjekter med individuell arbeidstidsplanlegging er i ferd med å bli iverksatt.

Legeforeningen fikk nylig tilgang til en intern presentasjon fra et utvidet toppmøte i helseforetaket Helse Sør-Øst. Presentasjonen viser at Helse Sør-Øst er i full gang med å starte opp forsøksprosjekter med individuelle arbeidsplaner – selv om dette er det store stridstemaet i konflikten.

De ordinære forhandlingene mellom Legeforeningen/Akademikerne og Spekter fant sted i mai og juni. Forhandlingene endte raskt i brudd, og meklingstidspunktet ble satt til tidlig september. Nå vet vi at meklingsforsøket endte med konflikt og streik.

Allerede fra start i forhandlingene var det klart at det sentrale temaet partene ikke kunne bli enige om, var arbeidstidsplanlegging. Spekter mener dagens tariffavtale gir rom for å planlegge legenes arbeidstid med individuelle planer, Legeforeningen mener de vide unntakene fra arbeidsmiljølovene er avtalt med betingelse om at rullerende, kollektive planer skal være hovedregelen.

På tross av uenigheten om arbeidstidplanlegging, har Spekter og Helse Sør-Øst jobbet videre med et storstilt prosjekt med mål om å starte opp flere forsøk med individuelle planer. Det kommer frem av en presentasjon holdt 23. august på et utvidet ledermøte, som Legeforeningen i etterkant har fått tilgang til.  I presentasjonen beskrives et prosjekt som har til hensikt å starte utprøvning med individuelle planer på kirurgisk avdeling, Lillehammer og medisinsk avdeling, Bærum, med mål om å teste løsningene før «tilgjengeliggjøring for alle helseforetak».

 «…planleggingen av endrede vaktordninger i sykehus har kommet svært langt, og dramatisk mye lenger enn hva som er kommunisert», skriver Akademikerne på sine nettsider.


–  Dokumentene viser at Spekter og arbeidsgiver i sykehus driver et bevisst og kynisk dobbeltspill. De har hele tiden forsikret oss om at arbeidstakerne skal få delta i utformingen av vaktplanene og at de ikke planlegger store endringer i dagens praksis. Nå viser det seg at de er klare til å rulle ut nye ordninger uten at arbeidstakerorganisasjonene sentralt er informert, uttaler president Marit Hermansen.

Tillitsvalgte og forhandlingsdelegasjon ikke informert

Saken er også omtalt av Dagsavisen og Dagbladet.

Til Dagbladet svarer Spekterdirektør Bratten at tillitsvalgte har vært involvert i prosjektet, også Legeforeningens tillitsvalgte. Hun mener derfor det umulig kan komme som en overraskelse at Helse Sør-Øst har dette prosjektet.


– Ingen av våre tillitsvalgte på foretaksnivå har vært informert om disse planene. Også for forhandlingsdelegasjonen til Akademikerne/Legeforeningen er dette helt nytt. Det er påfallende at vi ikke har fått høre om dette, når arbeidstidsordninger har vært hovedtema både forut for bruddet og under mekling, sier Christer Mjåset, som sitter i forhandlingsdelegasjonen fra Ylf.

Mjåset og forhandlingsdelegasjonen reagerer særlig på at det i presentasjonen fra Helse Sør-Øst står at målet er at individuelle planer skal tilgjengeliggjøres «for alle helseforetak».


– Det er stikk i strid med hva Spekter-leder Anne-Kari Bratten hevder, og gjør at tilliten til Speker har nådd et bunnivå som vil prege partssamarbeidet i lang tid fremover.

Mjåset forteller også at leger han møter rundt om i forbindelse med streikearrangementer har reagert kraftig på avsløringene.


– Leger jeg snakker med, føler seg sjokkert over det som nå har kommet fram. Det er en veldig uro i sykehusene nå, sier Mjåset.

Erfaringer fra Østfold

Spekter har over tid begynt å eksperimentere med individuelle arbeidsplaner. På Sykehuset i Østfold ble slike planer innført på kirurgisk avdeling. De ansatte beskriver større vaktbelastning, tap av forutsigbarhet, forringet arbeidsmiljø, stort antall leger som slutter og fedre som må jobbe inn sin egen pappaperm som følge av endringene. Seksjonslederen for avdelingen forteller til TV2 at de har spart flere millioner kroner i lønnsutgifter.


– Det er klart man sparer penger når legene må jobbe inn eget, rettmessig fravær i forbindelse med ferie og permisjoner, men kostnadene på litt lenger sikt kan vise seg og bli svært store, sier foretakstillitsvalgt for Ylf ved sykehuset, Kristin Utne.

Erfaringene fra Østfold er også noe av bakgrunnen for at Legeforeningen bestemt går imot at slike arbeidsplaner skal kunne innføres mot de ansattes vilje på flere sykehus.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer