Nyheter > Aktuelt

Flere hundre møtte opp da Akademikerne arrangerte streikesamling utenfor rådhuset i Oslo lørdag formiddag. «Vi gir oss ikke», lød det unisont fra de oppmøtte.

Leger, andre akademikere og støttespillere samlet seg lørdag foran Rådhuset i Oslo. Mange hadde tatt med seg familie og barn til streikearrangementet. Hjemmelagde plakater og bannere ga tydelig beskjed om at dette er en viktig sak for legene.

— Det er jo veldig få av legene som faktisk er tatt ut i streik. Ved å møte opp her får også resten av legene i hovedstadsområdet mulighet til å sende et klart signal til arbeidsgiversiden om hva de mener om svekkingen av legenes kollektive vern, sier Christer Mjåset, leder av Ylf og initiativtaker til dagens arrangement.

En rekke gode appeller

Blant dagens appellanter var både Akademiker-leder Rune Frøyland, legepresident Marit Hermansen og overlege og forhenværende Ylf-leder Steinar Solberg. Fra Ylf-leiren bidro både styremedlem Kristin Kornelia Utne og Mjåset selv med oppmuntrende ord til de oppmøtte fra talerstolen.

— Det man faktisk gjør nå, er ikke å fjerne ulempen ved overtid. Det er å ta overtiden vår, presse den inn i vanlig arbeidstid og kalle det normalarbeidstid uten å fjerne ulempen. Det er det man har gjort der man har lagt om til individuelle arbeidstidsplaner. Det kan vi ikke akseptere! tordnet Utne til stor applaus fra forsamlingen.

Kristin Utne appellerer til de fremmøtte

Bred støtte

Akademikerstreiken har fått bred støtte blant andre norske fagforeninger. Så langt har Norsk Sykepleierforbund, Parat, Delta, Politiets Fellesforbund, Fellesorganisasjonen, Forskerforbundet, Unio, Farmaceutene, Fagforbundet, NITO, Ergoterapeutforbundet, NTL og Fagforbundet kommet med støtteerklæringer – organisasjoner som til sammen organiserer drøyt en million ansatte.

— For en mobilisering! innledet Christer Mjåset, og skrøt av innsatsen til de streikende og deres kollegaer så langt. Mjåset var videre opptatt av å trekke frem den brede støtten streiken har fått, og pekte på årsakene til at akkurat denne streiken engasjerer utover legekontoret:  

— Denne konflikten handler om noe mer enn en konflikt i sykehusene. Dette handler om et angrep på den norske modellen. Vi har en høyere agenda nå enn bare en agenda for Akademikerne. Dette handler om hvor norsk arbeidsliv er på vei. Det betyr at politikerne også må komme på banen! sa Mjåset.

Arrangementet ble avsluttet med et taktfast, felles rop: «Vi gir oss ikke! Vi gir oss ikke! Vi gir oss ikke!»

Lars Magnus Aker

Christer Mjåset vil ha politikerne på banen.
Godt oppmøte utenfor Rådhuset
- Denne konflikten løses ikke med penger. Den løses med godt partssamarbeid. Den løses med fleksibilitet kombinert med godt vern. Den løses med kollektive avtaler, sa Hermansen under sin appell.

Forhandlingsleder Rune Frøyland. Foto: Lars Magnus Aker

- Vi står på dette kravet til det blir innfridd, sa Akademikerleder Rune Frøyland
Stort oppmøte av legebarn som var med å protestere mot rovdrift på mamma og pappa.
Lars Lillo Stenberg underholdt med musikalske bidrag.
Underholdning ved jusstudenter.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer