Nyheter > Aktuelt

Oddetallsår er valgår i Ylf, og på årsmøtet i april skal det velges Ylf-leder, styremedlemmer og representanter til andre sentrale verv i foreningen. Meld inn aktuelle kandidater til valgkomiteen nå!

I videoen over oppfordrer Ylfs sekretariatsleder Bjørn Ove Ekern Kvavik alle Ylf-medlemmer til å melde inn aktuelle kandidater til årets Ylf-valg til valgkomiteen. Georg Nikolai Johnsen er leder av valgkomiteen og tar gjerne imot innspill:


– Vi vil ha innspill til gode kandidater fra hele landet, så vet du om noen aktuelle eller om du selv har lyst til å stille, er det bare å ta kontakt, sier Johnsen.


Samtlige posisjoner er på valg. Det inkluderer både Ylf-leder, nestleder, yngsterepresentant i styret og øvrige styremedlemmer, samt verv i Ylfs valgkomite og kontrollkomite. Redaktør i yngreleger.no er også på valg.

Spennende valg

Georg sitter i valgkomiteen sammen med Elisabeth Olstad, foretakstillitsvalgt ved UNN, og Bjørn Husebø fra Helse Bergen. Samtlige i valgkomiteen har lang tillitsvalgterfaring og kjenner foreningen godt.

– Valgkomiteens oppgave er å finne frem til egnede kandidater og sette sammen en innstilling, et forslag til styre, for landsrådet, som gir et styre med en god og representativ sammensetning basert på medlemsmassen. Det er derfor viktig at vi finner frem til kandidater som samlet sett kan representere foreningen bredt, både mtp erfaring, kjønn og geografisk tilhørighet, sier Johnsen.


De to siste valgårene har det vært mange som har stilt til valg, og valgresultatet har ikke vært gitt på forhånd. For to år siden ble det ekstra spennende da to kandidater stilte til valg til ledervervet og nåværende Ylf-leder gikk av med en hårfin seier.


– Nå har vi de senere år sett at valgkomiteens innstilling ikke nødvendigvis tas til følge av landsrådet når det stemmes, men vi har allikevel en viktig oppgave i å få frem gode kandidater og å gi råd inn mot landsrådet om å sikre bred representasjon, sier Johnsen.

Valgkomiteens leder, Georg Johnsen, ber om innspill til aktuelle kandidater.

Vervenes innhold

Landsrådet er Ylfs øverste organ og består av 45 representanter fra tillitsvalgtapparatet i Ylf. Det er kun medlemmer av landsrådet som har stemmerett i valget av nytt styre, men alle medlemmer kan foreslå kandidater for valgkomiteen, eventuelt seg selv. For å stille til valg, må man være medlem av foreningen og ha betalt årskontingenten. Valget foregår på Ylfs årsmøte i Sandefjord 27. april.

Styrearbeidet medfører en del arbeid. Man må møte til månedlige styremøter, og delta på kurs og samlinger i regi av foreningen. I tillegg kommer løpende arbeid og kommunikasjon med styret og representasjonsoppdrag på vegne av foreningen. Den ekstra innsatsen kompenseres med et honorar som tilsvarer 0,9 G pr år.

Ylf-ledervervet er en fulltidsstilling. Ylf-lederen har kontor på Legenes hus i Oslo og jobber tett opp mot Legeforeningens sekretariat og øvrige foreningsledd, i tillegg til å holde styr på resten av styret og den daglige driften av foreningen. Ledervervet lønnes med 17,7 G pr år.

Trenger ny redaktør

– I år er vi også svært interessert i å få inn forslag til hvem som kan tenke seg vervet som redaktør for yngreleger.no. Nåværende redaktør har varslet at hun ikke stiller til gjenvalg, og vi er på jakt etter en som kan ta over og videreføre det arbeidet som er gjort med yngreleger.no det siste året, forteller valgkomitelederen.


I tillegg til å ha ansvaret for løpende drift og utvikling av nettmagasinet yngreleger.no, jobber redaktøren tett opp mot styret i foreningen og deltar på styremøter og annen aktivitet i regi av styret. Vervet honoreres med 3 G pr år.


– Ylf og Legeforeningen er inne i krevende tider med en konflikt med vår viktigste arbeidsgiver, Spekter, som nå tas videre til retten. Det er avgjørende at vi har flinke og engasjerte personer i disse viktige posisjonene, avslutter Johnsen.


Han ber om å få forslag inn så raskt som mulig og senest innen 20. mars.


Les mer om valg i Ylf i Ylfs lover og valginstruks.

Ta kontakt med valgkomiteen:


Georg N. Johnsen, leder: georg.n.johnsen@gmail.com, mobil: 41352828

Elisabeth Olstad: elisabeth.olstad@gmail.com, mobil: 97621558

Bjørn Liljestrand Husebø:    bjorn.l.husebo@gmail.com, mobil: 99108929                

Verv på valg i Ylf


Ylf-leder – velges separat

Nestleder – velges separat

Yngsterepresentant i styret (kan ha maksimalt tre års annsinitet etter embedseksamen) – velges separat

Øvrige styremedlemmer, 5 stk, velges samlet og med simpelt flertall

Redaktør av yngreleger.no – velges separat

Medlemmer til valgkomite

Desisorer 

Medlemmer til Ylfs landsråd og Ylfs representanter i Legeforeningens landsstyre (velges etter egne regler).

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer