Nyheter > Fra foreningen

Redaktørens hjørne 2/2015.

Yngre legers forenings årsmøte er nylig avholdt. For første gang på svært lenge var det to kandidater til ledervervet i foreningen: Marit Halonen Christiansen, fungerende leder for Ylf, og Christer Mjåset, foretakstillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus. I forkant av årsmøtet var det få som hadde sett for seg Mjåset som en reell utfordrer til ledervervet, så valgresultatet overrasket nok mange – Christer Mjåset vant med 23 mot 19 stemmer.

Muligens representerer valgresultatet et ønske om en ny retning for foreningen blant mange av medlemmene. I løpet av årsmøtet ble det uttrykt både misnøye og bekymringer for hvilken retning Ylf og Legeforeningen har tatt den senere tid. Fra talerstolen ble det blant annet beskrevet at Ylf nok har styrket sin posisjon innad i Legeforeningen de siste årene, men utad synes Legeforeningen å tape terreng. Flere etterlyste en tydeligere og mer proaktiv rolle ut i mediene og samfunnet, og en bedre informasjonsflyt innad i foreningen. Det ble også uttrykt misnøye med resultatet fra forhandlingene med Spekter i fjor høst, og det ble stilt spørsmål ved hvordan faste stillinger endte opp med å bli et forhandlingsspørsmål selv om det tidligere i prosessen tydelig ble kommunisert til de tillitsvalgte at dette ikke var ønskelig.

Med sin lange erfaring fra tunge verv i Ylf, og også Legeforeningens sentralstyre, representerte Marit Halonen Christiansen en solid kontinuitet, mens Mjåset, som på ingen måte kan sies å være spesielt bevandret i korridorene på Legenes hus, heller representerte friskt blikk og nye tanker. Og i en situasjon hvor flere etterlyser endring, ble det altså Mjåset som trakk det lengste strået.

Sikkert er det at Mjåset skal få nok å bryne seg på i perioden som kommer. Flere viktige saker står for tur, blant annet implementering av faste stillinger og nytt forslag til spesialitetsstruktur – hvor Legeforeningens rolle i å sikre god, faglig kvalitet på spesialistutdanningen er marginalisert. Mjåset har lovet å styrke kommunikasjonen ut til de lokale tillitsvalgte, og å jobbe for en tydeligere kommunikasjon av hva foreningen står for utad. Han har dermed mange forventninger å leve opp til. Vi går en spennende tid i møte!  

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer