Nyheter > Aktuelt

Endelig vedtak om tvungen lønnsnemnd etter sykehusstreiken er nå fattet av Stortinget. Saken skal behandles av Rikslønnsnemnda torsdag 9. februar 2017.

Akademikernes fem uker lange streik i sykehus ble avsluttet da regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd 11. oktober. Det har tatt uventet lang tid å få saken behandlet i Stortinget, men i dag ble fattet vedtak og saken er sendt over til Rikslønnsnemnda. Det blir nå nemndens oppgave å fastsette hva som skal gjelde som tariffavtale mellom Spekter og Legeforeningen/Akademikerne.

Det er knyttet stor spenning til Rikslønnsnemndas avgjørelse. Dette gjelder særlig hvorvidt nemnda vil ha mulighet til eventuelt å videreføre en tariffavtale som inneholder unntak fra arbeidsmiljøloven uten samtykke fra arbeidsgiverforeningen. Les mer om dette her.

I forkant av nemndsbehandlingen vil partene får anledning til å komme med en skriftlig redegjørelse for sine synspunkter. Under selve hovedforhandlingen i Rikslønnsnemnda  vil partene også få prosedere sine krav muntlig. Hovedforhandlingen finner sted 13. februar 2017.

Vil ikke løse konflikten

Legeforeningen har vært tydelige på at en videreføring av dagens tariffavtale gjennom tvungen lønnsnemnd ikke vil løse konflikten og uroen blant legene og andre ansatte i sykehus. Ylf-leder Christer Mjåset mener vi må være forberedt på en langvarig konflikt: 

– Det har tatt lang tid å få på plass Stortingets vedtak, og samtidig vet vi at en nemndavgjørelse ikke vil dempe uroen i sykehusene. Dette er en dyptgripende konflikt som antakelig vil trenge lang tid på å finne sin endelige løsning. Vi er nødt til å se en arbeidsgiver fremover som tar ansvar for forsvarligheten - både for legenes arbeidsvilkår og for pasientsikkerheten - for at tilliten til ledelsen skal kunne bygges opp igjen blant fagarbeiderne.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer