Nyheter > Aktuelt

Nmf og Ylf skal samarbeide om å lage en nettportal hvor leger som skal søke turnustjeneste kan finne ut mer om de ulike turnusstedene før de søker. Nå har begge foreninger vedtatt finansiering av portalen.

Etter overgangen til søknadsbasert turnusordning, har Nmf og Ylf opplevd en stor etterspørsel etter informasjon om de forskjellige turnusstedene. Anja Fog Heen, leder av turnusrådet og Ylf-styremedlem, forteller at informasjonsbehovet gjelder både hva man kan forvente av kvalitet på tjenesten, tilgjengelige prosedyrer, supervisjon, veiledning og vaktforhold, men også forhold omkring selve turnusstedet. Er det tilgjengelige boliger for turnusleger? Hva med barnehageplasser?


– Ylf har på årets årsmøte vedtatt å jobbe for å utvikle en turnusportal med lett tilgjengelig og søkbar informasjon om de forskjellige turnusstedene. Dette arbeidet skal gjøres i samarbeid med Norsk medisinstudentforening (Nmf), sier Anja Fog Heen, som er ansvarlig for prosjektet fra Ylfs side.

Turnusportalen ble også diskutert på Nmfs årsmøte for noen uker siden, og nå har altså begge foreninger vedtatt finansiering til utvikling av et slikt nettsted.
Lettere å sammenlikne

Det planlegges at turnusportalen vil benytte seg av svarene fra turnuslegeundersøkelsene, utført av Legeforskningsinstituttet (LEFO). Informasjonen fra disse undersøkelsene vil dermed bli gjort lettere tilgjengelige og søkbare. Portalen skal også suppleres med informasjon om sosiale forhold ved de enkelte turnusstedene.

– Dette vil gjøre det lettere for turnussøkere å sammenlikne turnussteder før man søker på turnus, og vi mener det kan fungere som et incentiv for turnusstedene å forbedre sine svake områder, enten det gjelder innholdet i tjenesten eller andre forhold, sier Anja.


Arbeidet med å utvikle den nye portalen går i gang umiddelbart.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer