Nyheter > Fra foreningen

Denne uken møtes Legeforeningen og Virke til forhandlinger om særavtalen. Legeforeningen krever blant annet at faste stillinger for leger i spesialisering.

Legeforeningen møter Virke tirsdag 7. mars kl 1030 til forhandlinger om Særavtalen i Virke. Virke organiserer blant annet en rekke private, ideelle sykehus som Diakonhjemmet, Haraldsplass og Jæren DPS. Særavtalen som inngås mellom Virke og Legeforeningen, tilsvarer A2 i Spekterområdet. Særavtalen har vært prolongert i inneværende periode, da partene sist gang ikke ble enige om endringer. Årsaken til uenigheten den gang var bl.a. at Virke krevde utvidet dagarbeidstid for å innfri kravet om faste stillinger for LIS.

Legeforeningens forberedelser til forhandlinger har skjedd på vanlig vis. Det har vært innhentet krav fra yrkesforeningene, som er behandlet i Forhandlingsutvalget for Virke. Sluttbehandlingen av kravene er gjort av forhandlingsdelegasjonen, og kravet ble oversendt Virke 28. februar.

Legeforeningen krever blant annet implementering av faste stillinger i Virke-sykehusene. Videre er det fremmet krav om vaktfritak for gravide i siste trimester, at passiv tilstedevakt skal beregnes som 1:1 og krav knyttet til arbeidstidsplanlegging. I tillegg vil Legeforeningen kreve at lønnsoppgjøret som vanlig i Virke-virksomhetene fastsettes etter lokale forhandlinger.

Legeforeningen har ikke mottatt noe tilbud fra Virke, og ser frem til å motta dette i forhandlingene. Legeforeningen ser frem til konstruktive forhandlinger. 

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer