Nyheter > Aktuelt

Forrige uke var Arendal fylt med politikere, presse, fagpersoner og representanter fra næringslivet og interesseforeninger. Alle samlet for å diskutere ulike politiske problemstillinger, der i blant helse - bedre IKT-løsninger, tilstrekkelig beleggsprosent, e-helse og fastlegekrise. Listen er lang.

Arendalsuka

  • Politisk festival i Arendal
  • Etablert i 2012
  • Inspirert av den Svenske Almedalsuken
  • Arrangementet er ment å være en møteplass for fagpersoner, akademia, næringsliv, interesseforeninger og beslutningstakere

Foto: Arendalsuka, M. Hauglid

Arendalsuka 2019 inneholdt 1200 ulike arrangementer. Arrangørene beskriver festivalen som «møteplassen for debatt og utforming av politikk for nåtid og fremtid», andre kaller den et «Aya Napa for vokse» (Betalingsmur). Uansett hva man måtte mene om festivalen, har Arendalsuka helt klart blitt en viktig arena for politikkutvikling i Norge.

Ylf tilstede. Yngre legers forening jobber for å fremme og støtte opp under politikk som bidrar til et helsevesen det er trygt å bli syk i og godt å jobbe i, og var nok en gang tilstede på arrangementet, både for å arrangere, delta i og lytte til debatter. En av deltakerne var påtroppende Ylf-leder, Kristin Utne som sier at: - Legeforeningens debattmøte om spesialisthelsetjenestens utvikling var nok det mest relevante for Ylfere.

Stig Slørdahl (fra venstre), Jan Frich, Anne-Karin Rime og Kristin Kornelia Utne i sykehusdebatten med Anne Hafstad (Dagens Medisin) som debattleder. Foto: Ylf.

Behov for bedre IKT-løsninger og tilstrekkelig beleggsprosents. Under sykehusdebatten «Hva vil vi med sykehusene?» deltok politikerne Kjersti Toppe (helsepolitisk talsperson, Sp) og Tuva Moflag (medlem av helse- og omsorgskomiteen, Ap), sammen med representanter fra helseforetakene med Jan Frich (fagdirektør Helse SørØst) og Stig Slørdahl (adm.dir Helse Midt), i tillegg til Legeforeningens Anne Karin Rime (påtroppende leder Overlegeforeningen) og Kristin Kornelia Utne. Både Frich og Slørdahl anerkjente behovet for investering i bedre IKT-løsninger, og at sykehusene må planlegges med en forsvarlig beleggsprosent. - Jeg vil ikke gå med på å bygge sykehus med planlagt høyere belegg enn 85%, sa Frich under debatten. Helseforetakene er imidlertid avhengig av bevilgninger fra Stortinget, både for investering i bygg og drift av sykehusene. - Det var derfor viktig å få med politikere i debatten, forklarer Utne.

"Jeg vil ikke gå med på å bygge sykehus med planlagt høyere belegg enn 85%."

- Jan Frich, fagdirektør i Helse SørØst

E-helse. Et annet punkt på helse-agendaen var e-helse. Under debatten «Hvordan møter vi forventningen til fremtidens pasient?» diskuterte Ylf-leder Christer Mjåset framtiden for utviklingen innen e-helse med blant annet Christine Bergland (direktør, Direktoratet for e-helse og Maria J. Bjerke (statssekretær, Helse- og Omsorgsdepartementet).

Lang liste. Helse angår alle, uavhengig av alder, sosial status og etnisitet. Det berører privatpersoner, så vel næringslivet og den offentlige forvaltningen. Under Arendalsuka ble flere temaer diskutert og debattert. Blant dem var legemidler, todelt helsevesen og hvor veien går videre for den norske helsetjenesten. Årets store helsedebatt handlet om fastlegekrisen: «Kollapser primærhelsetjenesten når fastlegene ikke orker mer?». – Vi var dypt bekymret for to år siden, i dag er situasjonene langt verre, sa leder av Trønderopprøret Tor Magne Johnsen, og bad om snarlige tiltak for å forhindre en kollaps av hele fastlegeordningen. Samtidig som Marit Hermansen, president i Legeforeningen, påpekte at: - Unge fastleger trenger trygghet, økonomisk forutsigbarhet og en levelig arbeidshverdag.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer