Nyheter > Aktuelt

Landsrådet har talt. Etter to valgrunder valgte de Kristin Kornelia Utne som sin nye leder.

Foto: Lars Magnus Aker

Fire kandidater ønsket å bli ny leder i Ylf. De er enige om mye – arbeidsforhold, arbeidstid og lønn vil fortsatt være viktige kjernepunkter i foreningens arbeid, men gjennom en bred debatt på Årsmøtets første dag kom det frem nyanser mellom kandidatene. Hvilke saker vil de prioritere? Hva vil dette gå på bekostning av? Og hvordan vil de jobbe for å nå målene?

Valgkomiteen la frem Kristin Kornelia Utne som sin anbefaling, men de siste valgene har vist at Landsrådet ikke nødvendigvis følger valgkomiteens råd. Hvem som vil lede foreningen fra september, var helt åpent. Da Landsrådet samlet seg til valg på Årsmøtets andre dag, var spenningen i salen til å ta og føle på.

I første valgrunde fikk Kristin Kornelia Utne 18 stemmer, Clara Bratholm 16 stemmer, Anniken Riise Elnes 9 stemmer og Håvard Ravnestad 6 stemmer. Etter første runde trakk Elnes og Håvard sine kandidaturer, og det ble en duell mellom Utne og Bratholm. Den duellen vant Utne med 33 mot 16 stemmer.

"Jeg står ikke her fordi jeg ønsker en karriere som leder, men fordi jeg vil ha en karriere som lege."

Utne har den siste styreperioden vært nestleder. I september tar hun over stafettpinnen fra dagens Ylf-leder, Christer Mjåset, og blir leder for foreningens rundt 10.000 medlemmer. Den nye Ylf-lederen har lang erfaring fra foreningen. En erfaring som vil være verdifull i tiden fremover. Få i foreningen har bedre kunnskap om forhandlinger og helsepolitikk enn Utne.

Da hun stod på talerstolen og talte til Landsrådet i går, sa hun:

- Jeg står ikke her fordi jeg ønsker en karriere som leder, men fordi jeg vil ha en karriere som lege. For at det skal være mulig i årene fremover, må vi gjøre noe.

Videre trakk hun frem viktigheten av å bevare det unike ved legerollen og samtidig kunne ha et familieliv. Den nye Ylf-lederen vil også arbeide for en langsiktig politisk linje, et samlet Ylf og bedre utdanning av de lokale tillitsvalgte.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer