Nyheter > Fra foreningen

Ylf deler ut til sammen 120.000 kroner i stipend til leger som ønsker å starte med, har søkt på eller allerede er i gang med en lederutdanning. Les mer og søk nå!

Norske sykehus trenger leger som ledere, og Ylf ønsker å bidra til at leger tar lederutdanning slik at de tidlig i karrieren kan skaffe seg formell ledelseskompetanse. Det deles ut enkeltstipender på inntil 60.000 kroner per søker, til en samlet verdi av 120.000 kroner.

Bjørg Merete Hjallen, LIS i ortopedi ved Haukeland universitetssjukehus, var en av dem som ble tildelt Ylfs lederstipend i 2020 for å starte på et deltids masterstudium i helseledelse ved Universitetet i Bergen. Les mer om hvem som fikk fjorårets stipend her!

Hvem kan søke?

Stipendene er forbeholdt leger som tar formalisert lederutdanning. Alle Ylfs medlemmer kan søke om stipend, men nåværende og tidligere tillitsverv i Ylf vil vektlegges ved prioritering av søkere. Det er mulig å søke stipend til en lederutdanning du ønsker å starte med, allerede har søkt på eller er i gang med. Det kan søkes om å få dekket utgifter i forbindelse med lederutdanningen, herunder:

  • Kurs-/studieavgift
  • Bo- og reiseutgifter ved utdanning utenfor hjemstedet
  • Kursmateriell og relevant litteratur
  • Annet nødvendig utstyr knyttet direkte til utdanningen (for eksempel software)

Hvordan søke?

Søknaden må inneholde:

  • Et personlig søknadsbrev, inkludert beskrivelse av motivasjon for utdanning og hvordan denne er tenkt brukt
  • Søkers CV, inkludert eventuelt tidligere ledererfaring
  • En beskrivelse av den aktuelle lederutdanningen vedlagt kursprogram
  • Konkret oversikt over hvilke utgifter som ønskes dekket og summen av disse
  • Andre potensielle bidragsytere det er søkt støtte fra, inkludert arbeidsgiver
  • Kurs-/studieprogram for utdannelsen det søkes støtte til må vedlegges søknaden.

Søknad om tildeling av stipend kan sendes på mail til charlotte.nielsen@legeforeningen.no eller per post til Yngre legers forening, postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Søknadsfristen er 13. juni 2021.

Hvordan tildeles stipendene?

Ylfs valgkomite utgjør innstillingskomite og fremlegger en begrunnet anbefaling for Ylfs styre. Ylfs styre tildeler stipender på bakgrunn av innstillingen fra valgkomiteen og de innkomne søknadene.

Her kan du lese mer om retningslinjene for Ylfs stipend for lederutdanning.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer