Nyheter > Aktuelt

Nå er det klart for opptak til Helselederskolens andre kull. Denne gangen med flere plasser og for alle LIS-leger og medisinstudenter som har to år igjen av studiene. Søknadsfristen går ut i morgen 30. april.

Illustrasjonsfoto: Ida Susanne Fattah

.

Helselederskolen er et kurs på masternivå som Legeforeningen har utviklet i samarbeid med Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED) ved Universitetet i Oslo. Våren 2018 ble de første studentene til Helselederskolens tatt opp. En av dem var Morten Langfeldt Friberg som er LIS1 ved Haukeland universitetssykehus/Bergen kommune.

Morten Langfeldt Friberg

LIS1 Haukeland sykehus/Bergen kommune og deltaker ved Helselederskolen 2018-19.

.

Hvorfor søkte du Helselederskolen?

- Jeg synes ledelse er et utrolig spennende fag! Å se hva man kan oppnå når man løfter i flokk, er inspirerende. Jeg lærte grunnleggende ledelsesteori og fikk ledererfaring som befal i Sjøforsvaret. Da jeg ble medisinstudent ved Aarhus universitet, så jeg at mange leger og helseledere ikke har mye ledelseskompetanse og -erfaring. Det finnes et stort, uutnyttet potensiale for lederutvikling hos medisinstudenter og yngre leger. Å bli en god leder krever innsats over tid, muligheter for å erfare og feile, refleksjon og veiledning. Denne erkjennelsen gjorde at jeg tok initiativ til å stifte en frivillig forening med formål om å fremme interesse for ledelse blant medisinstudenter og etablere en plattform for tidlig legelig lederutvikling. I tillegg deltok jeg i arbeidsgrupper på universitetet som arbeidet for å utvikle og implementere et obligatorisk ledelseskurs med fokus på den yngre leges lederrolle, samt et valgfag i forandringsledelse for leger. Helselederskolen ble lansert da jeg nylig hadde flyttet til Norge og startet i LIS1. Det virket som et bra initiativ som kunne gi meg rom for å jobbe videre med egen lederutvikling, i tillegg til å få innsikt i særlige forhold som gjør seg gjeldende for ledere i norsk helsevesen. Videre tenkte jeg at det ville være interessant å møte kolleger og undervisere med potensielt mange felles interesser, og så ville jeg forhåpentlig ha noen verdifulle perspektiver å bidra med, svarer han.

Artikkelen fortsetter under videoen.

.

Helselederskolen består av seks helgesamlinger der studentene skal lære om organisasjonspsykologi, økonomi, endringsledelse, innovasjonsledelse og ledelse i helsevesenet i et internasjonalt perspektiv, i tillegg til at studentene skal følge en leder en dag. Blant foreleserne for det første kullet var tidligere president i Legeforeningen og nå direktør for Sykehuset Østfold, Hege Gjessing, helseminister Bent Høie og Aslak Aslaksen som er professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Friberg forteller at Helselederskolen har svart til forventningene med høy faglig kvalitet, interessante foredragsholdere og mye aktiviserende undervisning.

- Muligheten til å bli bedre kjent med øvrige kursdeltakere og arrangører er en utrolig viktig del av kurset, presiserer han.

Hvordan vil du bruke kunnskapen fra Helselederskolen i fremtiden?

- Som lege søker man å hjelpe mennesker ved å helbrede, lindre eller trøste i møte med den enkelte pasient - ofte som del av et team og som en av flere behandlere i et pasientforløp. For å virkelig lykkes med dette, vil jeg påstå at man er nødt til å evne å lede. Måten jeg kan gjøre størst nytte i norsk helsevesen er kanskje ved å spille andre gode, snarere enn å jobbe med en pasient av gangen. Jeg tror innsikten fra Helselederskolen gir meg bedre forutsetninger for å lykkes som helseleder i Norge, svarer Friberg som også legger til at stiller som kandidat til styreverv ved årets valg i Ylf blant annet for at yngre leger skal ha gode vilkår for vekst og trivsel på jobb.

"Måten jeg kan gjøre størst nytte i norsk helsevesen er kanskje ved å spille andre gode, snarere enn å jobbe med en pasient av gangen."

- Morten Langfeldt Friberg

.

Interessen for Helselederskolen har vært stor. Derfor er antall studieplasser økt, og det er åpnet for at alle LIS-leger (både de i spesialisering og legespesialister), samt medisinstudenter som har fullført fire studieår kan søke om opptak.

Fristen for å søke er 30. april. Les mer om hvordan du søker her!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer