Nyheter > Debatt og perspektiver

Det skal være mulig å jobbe som lege og å ha et godt liv ved siden av – med familie og fritid. Jeg er glad for at legene selv, særlig de unge legene, engasjerer seg i dette.

Fagfolkene er gullet i helsetjenesten vår. Og de må vi ta vare på, samtidig som vi må rekruttere flere. De skal få bruke både tiden og kompetansen sin riktig, til beste for pasienter og brukere.

Mange av de gode rådene fra lege Andreas Aass-Engstrøm er regjeringen allerede i gang med. Vår felles helsetjeneste skal styrkes og være en god arbeidsplass i årene framover. Derfor har jeg satt i gang en rekke arbeider som kan bidra til å bevare og utvikle tjenesten.

Å gi fagfolkene en god, trygg og motiverende arbeidshverdag, har vært et viktig mål for oss helt siden vi inntok regjeringskontorene. Helsepersonell skal ha mer tid til pasienter, brukere og fagutvikling. Dette har de selv etterspurt. Et eksempel er å møte fagfolkenes ønske om å redusere og effektivisere rapportering i psykisk helsevern. Regjeringen har også satt i gang et fagarbeiderløft, som skal legge til rette for bedre oppgavedeling og bruk av fagfolkene i tjenestene.

Derfor har jeg gitt helseforetakene i oppdrag å videreutvikle arbeidet med å se arbeidsmiljø og pasientsikkerhet i sammenheng.

Folk skal ha det bra, både på jobb og ellers. Det er viktig for livskvaliteten til den enkelte, for kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene som gis og for bærekraften i vår felles helsetjeneste. For å bevare pasientsikkerheten er et trygt og godt arbeidsmiljø en forutsetning. Derfor har jeg gitt helseforetakene i oppdrag å videreutvikle arbeidet med å se arbeidsmiljø og pasientsikkerhet i sammenheng.

Vi vil ha dialog med Legeforeningen framover. Vi er helt enige om at leger skal kunne ha en god arbeidshverdag og et godt liv også utenom jobben.

Fagfolk skal oppleve at det er trygt å si fra om forhold som svekker pasientsikkerheten, og at det blir fulgt opp på en god og systematisk måte. Dette er en viktig lederoppgave på alle nivå. Vi legger til grunn at helseforetakene arbeider systematisk med å ivareta sine medarbeidere, inkludert tiltak som bidrar til et trygt og godt arbeidsmiljø.

Vi skal bidra med å lage gode forutsetninger og rammer. Samtidig krever det også innsats av ledelsen på den enkelte arbeidsplass. Vi vil ha dialog med Legeforeningen framover. Vi er helt enige om at leger skal kunne ha en god arbeidshverdag og et godt liv også utenom jobben.

Foto (portrettbilde): NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor

Foto (forsidebilde): Lars Magnus Aker.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer