Nyheter > Aktuelt

Foto: Lars Magnus Aker

19.-21. oktober gikk årets Høstkurs og tariffkonferanse i Ylf av stabelen på Grand Hotell i Oslo sentrum.

Allerede på tirsdagen hadde en gruppe ferske tillitsvalgte tyvstartet med to parallellsesjoner «ny i Ylf» og «Yngstesamling». De fikk henholdsvis en kjapp innføring i de viktigste delene av tariffavtalene og hovedavtalen og viktige prinsipper i turnusordningen.

Selve høstkurset startet onsdag med Ylf-leder Christer Mjåset som ønsket alle velkommen. Dette høstkurset var historisk med bakgrunn i flest antall deltagere hittil! Det er viktig for Ylf at de tillitsvalgte får en god innføring i regelverket og får delta i prinsipielle debatter og arbeidet som gjøres. Som vanlig ble det en rask presentasjonsrunde i salen før programmet ble gjennomgått.

Foto: Lars Magnus Aker

Ylf-leder Christer Mjåset ønsket velkommen.

Første sesjon gikk på arbeidstidsplanlegging. Bjørn Ove Ekern Kvavik, Sekretariatsleder i Ylf, gikk gjennom bestemmelsene for arbeidstid for leger, før Kristin Kornelia Utne og undertegnede gikk gjennom det nye punktet i tariffavtalen etter forrige mekling, om utarbeidelse av nye arbeidsplaner etter 7-trinnsprosessen. Det kom frem at det fremdeles syndes i stor grad fra arbeidsgiversiden, til tross for at det var et ønske fra Spekter å få 7-trinnsprosessen i tariffavtalen.

Foto: Lars Magnus Aker

Ylf-styremedlem Kristin Utne

Foto: Lars Magnus Aker

Vara-styremedlem Shurti Sharma

Etter lunsj kom vår kjære president, Marit Hermansen, og kickstartet andre halvdel av dagen med streikesangen «Kan du høre legers sang?» i rungende allsang gjennom salen. Naturlig nok ble det en gjennomgang av streiken og status per nå. Det ble erklært tvungen lønnsnemnd en uke tidligere, men lønnsnemnden kommer ikke i gang før nærmere midten av november. Resultatet av tvungen lønnsnemnd er vanskelig å forutsi, men Akademikerne håper på det beste og forbereder på det verste. Vi gir oss aldri!

I tillegg til arbeidstidsplanlegging, har gravides rett til vaktfritak i siste trimester også vært en av kampsakene i streiken. Derfor passet det godt med at Clara Bratholm og Bjørn Ove Kvavik gikk gjennom gravides rettigheter på slutten av dagen. Paragrafer i Arbeidsmiljøloven og overenskomstene ble grundig gjennomgått med flere gode spørsmål fra en engasjert sal.

Foto: Lars Magnus Aker

Styremedlem Clara Bratholm på talerstolen. Ordstyrer Bjørn Husebø flankeres av juristene Anders Schrøder Amundsen og Bjørn Ove Kvavik.

En informativ første dag ble avsluttet med felles middag på Grand Hotell. Siden vi først var i Oslo, på et ganske fancy hotell ble underholdningen til den første kvelden like fancy med operasang. Noen av de tillitsvalgte fant også veien til baren i 8. etg på Grand Hotell for sosial hygge og samvær etter maten.

Foto: Lars Magnus Aker

Tillitsvalgte fikk diskutert aktuelle problemstillinger i pausene.

Foto: Lars magnus Aker

Full kontroll på programmet!

Etter tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og delegater fra tidligere arrangementer, ble tariffkonferansen i år lagt før festmiddagen. Av den grunn ble det lagt en pause i høstkurset for å gjøre plass til tariffkonferansen. Blant temaene på tariffkonferansen la styret frem blant andre arbeidet med implementering av faste stillinger, ny spesialiseringsstruktur, streiken og oppgjøret, samt prioriteringsdebatt i forhold til forhandlingene med Virke. Samarbeid ble organisasjoner som ikke fører god fagforeningspolitikk ble også tatt opp som et eget tema på «eventuelt», og det førte til og med til en resolusjon hvor Ylf vil jobbe for å unngå samarbeidsavtaler med slike organisasjoner!

Foto: Lars Magnus Aker

Erling Hillestad

Foto: Lars Magnus Aker

Ingrid Schrøder Hansen

Foto: Lars Magnus Aker

Håvard Ravnestad

Dagen ble avsluttet, og kvelden startet med etikettekurs og apertif i regi av styremedlem Petter Risøe og Clara Bratholm. Deltakerne fikk en innføring i oppførsel og konversasjonstemaer under en formell middag som i kveld skulle inntas på restauranten Mesh. En svært penkledd gjeng tuslet så avgårde den lille veien fra hotellet til restauranten, hvor enda en apertif ventet. Under en utsøkt tre-retters middag ble tradisjonen overholdt, og presidenten holdt sin tale. Marit Hermansen konstaterte at Yngre Legers Forening rett og slett er kule! Vår innsats under streiken ble roset opp i skyene, og hun gledet seg til arbeidet fremover med Ylf på laget. Visepresident og leder i Overlegeforeningen, Jon Helle holdt også en tale hvor hans interesse for fugler, og spesielt ugler ble trukket frem. Etter middagen satte DJen i gang musikken, og flere fant veien til dansegulvet.

Foto: Lars Magnus Aker

Kursgeneral Petter Risøe hadde planlagt kurs og konferanse, inkludert selskapeligheter, ned i hver minste detalj.

Fredag var satt av til siste dag på høstkurset. De aller fleste klarte å komme seg opp tidsnok til workshop hvor «konflikten videre» var tema. Salen delte seg inn i gruppene «ny spesialitetsstruktur», «skriveverksted», «videogruppen», «turnusgruppen» og «politisk påvirkning». Deltagerne fikk diskutert innad i gruppene hvordan vi sammen kan jobbe fremover.

Nytt sekretariatsmedlem Anders Schrøder Amundsen hadde en innføring i «primer i juridisk metode». Vi fikk en gjennomgang av basic juss, og som Anders sa «På denne timen har dere blitt like gode jurister, som jeg hadde blitt kirurg».

Selv om meklingen i 2014 førte til at det 01. juli 2015 skulle innføres faste stillinger som hovedregel er det fremdeles et stort problem på landsbasis, og spesielt universitetssykehusene, at dette ikke er gjennomført. Mange steder er såkalte «gjennomstrømningsstillinger» (stillinger øremerket til LIS som trenger «gruppe 1»-tjeneste) overdimensjonert, noe som igjen fører til at mange går i vikariater fremdeles. I tillegg ble problemstillingen med manglende samarbeid på tvers av regioner trukket frem. Det gagner ingen at det ikke er variasjon i kunnskapene til ferdige spesialister.

Foto: Lars Magnus Aker

Jan-Henrik Opsahl på talerstolen.

Foto: Lars Magnus Aker

Jørgen Andvig fyrer løs fra talerstolen.

En kort runde Kahoot viste at mange har fått med seg mye fra de siste dagene før høstkurset og dagen ble avsluttet med et fremragende foredrag av Aftenpostenjournalist Tine Dommerud. Vi fikk en et bilde av hvordan YLF har fremstått i media, og hvordan vi kan jobbe sammen i fremtiden. Foredraget var så bra at de tillitsvalgte ikke var klare til å avslutte dagen, og vi avsluttet på overtid. Den umiddelbare tilbakemeldingen var at «dette vil vi ha mer av neste gang»!!

Tre informasjonsrike dager var nå over og det ble takket for nå, og ønsket «vel hjem». Styret har kost seg disse dagene med å lære å kjenne alle dere flotte tillitsvalgte og vi håper dere også tar turen til Årsmøtet og Vårkurs i Sandefjord i april!

God tilrettelegging for gravide og ammende er en selvfølge på Ylfs arrangementer

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer