Nyheter > Fra foreningen

18.-20. april i Hamar skal Ylf diskutere viktige politiske saker samt vi skal få påfyll av motivasjon og inspirasjon gjennom vårkurset. Oddetallsår er valgår i Ylf, og på årsmøtet i april skal det velges Ylf-leder, styremedlemmer og representanter til andre sentrale verv i foreningen for perioden september 2023-2025. Bli med!

Vårens eventyr tar plass i Hamar – lokalisert ved idylliske Mjøsa. Viktig politikk skal diskuteres og vedtas – hva ønsker vi å oppnå? Det er også valgår – hvem skal inneha sentrale posisjoner i foreningen de neste to årene?

Alle posisjonene i styret er på valg, og flere av de som innehar verv per i dag har signalisert at de ikke tar gjenvalg, deriblant nåværende leder Kristin Utne. Mer informasjon om valget finner du her.

I forbindelse med årsmøtet arrangeres også vårkurs for Ylfs tillitsvalgte. I år blir helsepolitikk og påvirkningsarbeid en sentral del av vårkurset. Jon Magnussen, helseøkonom og leder av Sykehusutvalget, starter vårkurset med sykehusfinansiering og helseforetaksmodellen – hva er utfordringsbildet og hvor vil vi? Påvirkningsarbeid er sentralt for gjennomslag helsepolitisk. Vi får besøk av Marit Randsborg, avdelingsdirektør i Helsepolitisk avdeling, som vil dele erfaringer om temaet.

Kristin Utne, leder av Ylf siste fire år og hele ti år aktiv i foreningen, tar oss gjennom hennes erfaringer og refleksjoner som Ylfer i dialog med nøkkelpersoner siste dag av vårkurset.

Vi i styret gleder oss til å samles i Hamar – mer informasjon og påmeldingslink finner du her! Påmeldingsfrist er 18.03.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer