Nyheter > Fra foreningen

Oddetallsår er valgår i Ylf, og på årsmøtet i april skal det velges Ylf-leder, styremedlemmer og representanter til andre sentrale verv i foreningen for perioden september 2023-2025.

Alle som er medlem av Ylf og har betalt årskontingenten kan stille til valg.

Valgkomiteen, som består av Sigurd Breder (leder), Mathias Hella og Anne Sandvik, har oppgaven med å samle inn forslag til kandidater og å lage en begrunnet innstilling – et forslag til hvem som bør velges til de ulike posisjonene – til landsrådet. Så er det opp til landsrådet å velge på årsmøtet i april.

Landsrådet er Ylfs øverste organ og består av 45 representanter fra tillitsvalgtapparatet i Ylf. Det er kun medlemmer av landsrådet som har stemmerett i valget, men alle medlemmer kan foreslå kandidater for valgkomiteen.

Hva gjør man hvis man har et forslag til kandidat?

Da kan man ta kontakt med valgkomiteen og foreslå vedkommende, gjerne med informasjon om hvorfor man tenker at vedkommende er egnet, og til hvilket verv. Det gjelder også hvis man selv ønsker å stille, svarer leder av valgkomiteen, Sigurd Breder.

Følgende verv skal besettes:

  • Ylf-leder
  • Nestleder
  • Yngsterepresentant i Ylf-styret
  • Fem styremedlemmer
  • Tre vara-styremedlemmer
  • Redaktør for yngreleger.no
  • Revisor
  • Desisor
  • Valgkomité, 3 personer + 2 varaer

Alle posisjonene er på valg, og flere av de som innehar verv per i dag har signalisert at de ikke tar gjenvalg, deriblant nåværende leder Kristin Kornelia Utne.

Valget foregår på Ylfs årsmøte på Hamar som arrangeres 18.04.23-20.04.23. Se for øvrig Ylfs lover og valginstruks for nærmere beskrivelser av de ulike vervene og valgprosessen.

Ønsker bred representasjon

- Jeg håper at alle som kunne tenke seg å være med i styret eller i et av de andre vervene stiller til valg. Et godt styre er sammensatt av folk med både mye og lite erfaring, ulik bakgrunn og som tenker ulikt, sier Breder som håper alle som har lyst stiller og at vi får et spennende valg.

Valgkomiteen håper derfor på mange innspill til gode kandidater til de ulike vervene fra hele landet. Vet du om noen aktuelle eller har du lyst til å stille selv, er det bare å ta kontakt!

Forslag til kandidater kan sendes til:

Sigurd Breder (41456298, e-post sigurd.breder@gmail.com)

Mathias Hella (98676273, e-post mathiasnikoh@gmail.com)

Anne Sandvik (91631296, e-post sandvik.anne@gmail.com )

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer