Nyheter > Aktuelt

For første gang arrangerer Ylf og Overlegeforeningen felles vårkurs for tillitsvalgte. Det er duket for spennende dager med et interessant program.

Onsdag 26. – fredag 28. april arrangeres Ylfs vårkurs og årsmøte i Sandefjord på Scandic Park hotel.

– Alle som ønsker å delta må holde av datoene og melde seg på via Legeforeningens sider. Alle tillitsvalgte skal også ha mottatt invitasjon til arrangementet per mail, sier Guro-Marte Mpote i Ylfs kurskomite. 

Årets vårkurs arrangeres i fellesskap med Overlegeforeningen. Det er første gang de to foreningene har valgt å holde et felles kurs.

– Det er nå viktigere enn noensinne at sykehuslegene står sammen. Samarbeidsklimaet med arbeidgiversiden er svært vanskelig og preget av at motparten ønsker mer styring og fleksibilitet – noe som går ut over arbeidstakerne. Samtidig skal vi gjennom en full revisjon av spesialistutdannelsen vår. Ylf og Overlegeforeningen trenger faste møtepunkter framover for å få diskutert saker som gjelder begge leire. Våre interesser er jo i stor grad sammenfallende. Vi hadde allerede i fjor et felles styremøte. Nå tar vi dette til et nytt nivå og arrangerer et felles vårkurs. Jeg har store forhåpninger til at dette skal bli en tradisjon, sier Christer Mjåset, leder i Ylf.

Scandic Park Sandefjord - the place to be (hvertfall mellom 26. og 28. april 2017).

Ylfs kurskomite har i samarbeid med Overlegeforeningens kursansvarlige satt sammen et spennende program som går over to dager. Temaene i år er «Helsevesenets organisering» og «Fremtidens helsetjeneste» med vekt på ny teknologi og e-helse-tilbud som vil kunne endre dagens helsetjeneste.


– Sammen med Overlegeforeningen har vi laget et program som bør gi gode muligheter til å lære mer om hvordan helsetjenesten styres og organiseres i dag, samt noen alternative måter å gjøre det på. Vi får blant annet besøk fra nabolandene våre Sverige og Danmark for å høre mer om hvordan de gjør ting der og hvilke utfordringer de står ovenfor, forteller Guro-Marte.


Mens Overlegeforeningen har sitt årsmøte på onsdag ettermiddag, vil Ylf ha en sesjon med fokus på pitching – hvordan få frem et budskap, og en sesjon om arbeidstid, før deltakerne deles i workshops som jobber videre med hhv kommunikasjon, arbeidsbelastning og situasjonen for gravide leger.


– Deltakere fra Overlegeforeningen som ikke skal på årsmøtet, er selvfølgelig også velkommen til å være med oss denne ettermiddagen, sier Guro-Marte.


Siste del av programmet dreier seg om e-helse.


– Her har vi hentet inn foredragsholdere som representerer både teknologioptimisme og mer kritiske perspektiver på hva den teknologiske utviklingen har å tilby helsetjenesten, sier Guro-Marte. 


Du kan lese hele programmet her.


Foto: Hanne Valeur

Ylfs kurskomite bestående av Guro-Marte Mpote og Petter Risøe, samt Ylf-leder Christer Mjåset håper å se mange nye og gamle Ylf-fjes på kurs i Sandefjord.

Ylfs årsmøte

I tilslutning til vårkurset avholdes også Ylfs årsmøte. På årsmøtet samles Ylfs landsråd for å diskutere aktuelle saker og stake ut retningen videre for foreningen. Landsrådet består av 45 stemmeberettigede delegater fra alle deler av landet, men årsmøtet er åpent for alle Ylfs medlemmer.

– I år vil det selvfølgelig være viktig å få drøftet situasjonen etter streiken og kjennelsen til Rikslønnsnemnda. Vi må ha med oss alle når vi staker ut kursen videre. Det blir en krevende tid, men jeg har stor tro at vi som forening skal takle dette bra, sier Mjåset.


Også på Ylfs årsmøte vil organisering av helsetjenesten bli et tema. Ylf har satt ned en arbeidsgruppe som gjennom vinteren har jobbet med en rapport om hva Ylf bør mene om dagens organisering og hva som kan gjøres for å skape forbedring. Rapporten vil bli diskutert på årsmøtet, og diskusjonen vil danne det videre grunnlaget for hvordan Ylf skal forholde seg i den pågående politiske diskusjonen om organisering av helsevesenet, nå i etterkant av Kvinnslandutvalgets rapport.

Valg

Oddetallsår er valgår i Ylf, og under årsmøtet skal det velges Ylf-leder, nestleder og styremedlemmer for kommende to-års periode. Også andre sentrale verv er på valg, slik som desisor og redaktør for yngreleger.no. Alle Ylf-medlemmer kan stille til valg, og interesserte bes melde seg til valgkomiteen. Les mer om valget i denne artikkelen

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer