Blogg > Yngreleger-bloggen

- Velg deg et rom der du selv er mer aktiv, utvikling av gode mellomledere, ha gode IT-systemer og ikke ha e-post på mobilen, mener Aslak Akselsen som er avdelingsleder ved Radiologisk avdeling og professor ved UiB. Han var en av foredragsholderne under helgens samling på Helselederskolen i Bergen.

Den tredje samlingen av Helselederskolen ble arrangert i Bergen. Tema for samlingen var helseøkonomi, et tema vi som leger lærer altfor lite om på legeskolen - kanskje derfor ekstra interessant?

Samlingen ble avholdt sentralt i byen på Hotell Norge, og med utsikt over Festplassen fikk vi med oss litt av den berømte lysfesten i Bergen – et årlig arrangement der julegranen tennes i Bergen sentrum og «hele» byen er samlet for å synge julesanger og se på fyrverkeriet som skytes opp på kvelden.

Vi begynte med en god innføring av oppbyggingen av spesialisthelsetjenesten av Oddvar Koorbøe, professor i helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Han snakket om ansvarsfordelingen mellom staten og de regionale helseforetakene. Dette var en fin introduksjon til de påfølgende forelesningene.

Den neste sesjonen var med Aslak Aslaksen, avdelingsleder ved Radiologisk avdeling og professor ved UiB. Han er også nylig vinner av utdanningsprisen. Om man tidligere var usikker på om man virkelig ville drive med ledelse i fremtiden, var det vanskelig ikke å la seg overbevise etter en time med denne mannen. Oppskriften på en god leder ligger i å kunne beherske tre ulike rom: det faglig rom, det politisk rom og det administrative rom. Som leger har vi god kunnskap både i det faglige og det politiske rom (overraskende?), mens vi ofte er svake administrativt. Aslaksen snakket engasjert om lederjobben som en gylden mulighet til å utvikle faget, og teknologi var en rød tråd gjennom forelesningen. Han snakket ivrig om syv teslaer (ikke bilen) og protonsentere.

Etter en fantastisk to-retters lunsj fortsatte vi med innføring i finansieringen av regionale helseforetak. Vi snakket om rammefinansiering versus innsatsstyrt finansiering. Om hvordan man kan sikre likeverdig tilgang til helsetjenester. Koorbøe har sammen med et utvalg samlet data og gjort en analyse som skal legges frem i desember (stay tuned). Analysen vil gi et estimat på behovet på landsbasis, og vil kunne brukes som hjelpemiddel for å fordele ressurser.

Klokken 17 ble det et innslag av fyrverkeri fra Festplassen før vi gikk løs på dagens siste etappe: budsjettgjennomgang fra Aslaksens avdeling. Her fikk vi en praktisk gjennomgang av faktorer som påvirker prioriteringene på en avdeling og utfordringer knyttet til dette. Med den engasjerte gjengen med fremtidige ledere og godt diskusjonsklima, var det ikke lett for foreleseren å komme i mål med sine mange slides...

Hvordan lykkes man som leder? spurte vi. - Velg deg et rom der du selv er mer aktiv, utvikling av gode mellomledere, ha gode IT-systemer og ikke ha epost på mobilen, svarte Akselsen som har vært leder i snart 18 år.

Nok en suksessrik samling ble avsluttet med en hyggelig tapasmiddag og mingling i Allmuen.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer