Blogg > Yngreleger-bloggen

Obstetrikk og gynekologi er den morsomste spesialiteten! FUGO er en fagmedisinsk forening for og med 348 LiS og nylig utdannete spesialister i Fødselshjelp og Kvinnesykdommer.

Obstetrikk og gynekologi er den morsomste spesialiteten! 348 yngre leger er for tiden i spesialisering eller nylig utdannet spesialister i disse fagene som i grunn har alt: Indremedisin, kirurgi og avansert ultralyddiagnostikk. Viktige samtaler om veldig triste og veldig lykkelige livsbegivenheter det ene øyeblikket, full action og krav til et klart hode og kjappe beslutninger det neste. Sykehusliv som gynekologkirurg, obstetriker, fostermedisiner eller IVF-lege når spesialiteten er på plass. Eller kanskje spennende forskning eller privatpraksis? Hverdagen er variert og valgmulighetene mange!

Vi som er så privilegerte at vi får holde på med disse to fantastiske fagene, er også så heldige at vi har en av de få fagmedisinske foreningene for og med LiS, og jeg har æren av å være leder. Så vidt meg bekjent er det kun ortopedene, psykiaterne og nå ganske nylig også barnepsykiaterne som har noe av det samme. Vi er tilknyttet Norsk Gynekologisk Forening (NGF) og får vår finansiering gjennom dem.

Vi kaller oss FUGO

Hvem som kom opp med akronymet FUGO, er meg ukjent. Foreningen ble dannet så tidlig som i 1998. Vedkommende har neppe tenkt det som en parallell til Japans hemmelige våpen under 2. verdenskrig – ineffektive og høyst upresise antipersonellbomber med luftballong. Ei heller hadde de nok sett for seg at domenet ”www.fugo.no” skulle kapres av en hundekennel… Men vi lever godt med navnet vårt, Forening for Utdanningskandidater innen Gynekologi og Obstetrikk, og har fått en fin egen webside. Ta gjerne en kikk!

Styrets arbeid

Styret består av seks medlemmer som holder til på store og små sykehus rundt i hele Norge. Vi møtes ca fire ganger årlig, og har utbredt mail-kontakt mellom møtene.

I tillegg til åpenbare verv som leder, økonomiansvarlig etc, er LiS-representantene i NGF og spesialitetskomitéen også medlem av FUGO-styret. Jeg vet ikke hvordan dette organiseres i andre spesialiteter, men tenker at det er veldig positvt at dette er formalisert, og at det ikke er helt tilfeldige enkeltpersoner som representerer alle LiS i viktige fora.

Vi driver også en del internasjonalt arbeid. Det inspirerer veldig! Vi har en formell plattform hvor vi møter LiSer fra de andre nordiske landene. Inspirert av vår danske søsterorganisasjon, har vi noen veldig aktive år bak oss hvor vi har hatt gående kampanjen ”Gi kniven videre”, som har vært et strukturert opplegg for å få mer og bedre kirurgiopplæring for LiS. Det finnes også en svært aktiv europeisk forening som vi er en del av. De arrangerer blant annet årlig utvekslingsopphold, og hvert år er det to LiS fra Norge som reiser på kurs og et tre dagers opphold på et sykehus i et gitt europeisk land - i år Italia.

En tredje viktig del av arbeidet vårt er arrangering av et populært forkurs før NGFs årsmøte hvert år. Tema for kurset velges ut fra forslag om kommer fra LiS på FUGOs generalforsamling året før, og er en anledning til å fordype seg i temaer som ikke dekkes så godt på de obligatoriske kursene. Deltakelse på kurset er også en måte å få dekket reiseutgifter til å fra årsmøtet for LiS, og det øker LiS-deltakelse på årsmøtet, hvilket vi også anser som veldig viktig!

Så er vi introdusert –neste gang tror jeg at jeg må skrive litt om rekruttering av menn til dette fantastiske faget!