Nyheter > Aktuelt

European Junior Doctors var andre helgen i november samlet i Oslo. På agendaen stod legers arbeidsforhold og bekymring for det europeiske helsevesenet.

Professor Simon Gregory (Medisinsk sjef, "Health Education England") innledet generalforsamlingen til EJD, hvor han snakket overordnet rundt det å være en yngre lege idag. Han la vekt på at vi må gjøre det legitimt å snakke om egen helse som lege.

- Du kan ikke meditere deg ut av et toksisk arbeidsmiljø, poengterte Gregory.

Presidenten i Den norske legeforening var også tilstede på møtets første dag hvor hun talte til forsamlingen.

– Europa er i krig, leger sliter og vi ser flere kollegaer som sliter med utmattelse og mentale problemer. Vi må ta vare på hverandre. Forholdene for leger i Europa blir verre og vi ser en økende tendens til psykiske lidelser og overbelastning, sa president Anne-Karin Rime i Legeforeningen under åpningen av konferansen.

Flere av landene er bekymret for arbeidsforholdene knyttet til legene og flere mener det ikke er lagt til rette for at man kan ha et velbalansert arbeidsliv. Under samlingen ble alle oppfordret til å ta vare på og støtte hverandre gjennom vanskelige tider.

Foto: Lars Magnus Aker

Ylf om EJD

Beanca Grottenberg

-Hva er din rolle i EJD?

-Som styremedlem i Ylf deltar jeg som gjest under EJD sin generalforsamling, da Norge er vertskap i år.

-Hvorfor bør Ylf være en del av EJD?

-Internasjonalt samarbeid er en viktig del av Ylfs arbeid. 23 europeiske land er medlem av EJD etter helgens møte og EJD er en unik plattform for utveksling av kunnskap og erfaringer på tvers. Viktig tema er spesialistutdanning, digitalisering, arbeidsforhold og grunnleggende rettigheter. Vi høster fordeler av det i diskusjoner i Norge og har mulighet til å vise støtte for våre kollegaer, slik vi fikk støtte av våre europeiske kollegaer i blåresept-saken tidligere i år.

Representantene jobbet med å komme frem til en felles uttalelse om lovbestemt arbeidstid. Ingen leger skal jobbe mer en 48 timer i uken. Dette er vedtatt i de fleste europeiske land, men det er fortsatt flere steder det ikke er implementert. Organisasjonen krever handling fra EU og nasjonale myndigheter og at de øyeblikkelig tar hånd om krisen i helsevesenet før dette får konsekvenser som går utover pasientsikkerheten.

“You cannot meditate your way out of a toxic working environment.”

Yngre Legers Forening var i år vertskap for konferansen. Forrige gang EJD var i Norge var i 2015.

Ingeborg Henriksen

- Hva er din rolle i EJD?

- Jeg er del av den norske delegasjonen og representerer dermed Norge i møtet. I tillegg er jeg er med på å lage til arrangementet siden vi denne gangen er vertskap for møtet.

-Hvorfor bør Ylf være med i EJD?

-Å være en del av EJD, som representerer yngre leger i hele Europa, gir oss en unik mulighet til å lære om alt fra arbeidsforhold til spesialistutdanning og samfunnsmessige vanskelige forhold i ulike land. Både det som fungerer bra og det som fungerer dårlig er det nyttig for oss å vite om når det foreslås endringer i Norge.


Vi får et kontaktnettverk som er nyttig å bruke i ulike enkeltsaker. I tillegg kan vi være med å påvirke hvilket arbeid EJD skal prioritere og, like viktig, ikke gjøre for å ivareta våre medlemmers behov best mulig. Vi er et lite land i europeisk sammenheng, og i dette selskapet fremstår vår hverdag ganske priviligert. Det at andre kan lære hvordan vi har det kan bidra til at de får det bedre hos seg, og det kommer det europeiske fellesskapet til gode.


Samtidig er vi ikke større enn at vi også trenger støtte fra det europeiske fellesskapet i enkelte saker, blåresept-saken fra i vinter er et godt eksempel på det. Samtidig trenger vi også støtte fra det europeiske fellesskapet.

Lillan Haugen. Foto: Lars Magnus Aker

European Junior Doctors (EJD)

European Junior Doctors (EJD) er en paraplyorganisasjon for alle yngre leger i Europa, og organiserer over 300 000 europeiske leger i spesialisering. EJD har fire hovedpilarer som basis for organisasjonens arbeid:
-Spesialistutdanning
-Fri bevegelighet for leger innad i Europa
-Europeisk samarbeid
-Digital helse

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer