Nyheter > Aktuelt

Yngre legers forening avholdt årsmøte 17. og 18. april. Tradisjon tro ble det flere gode diskusjoner underveis.

Solen skinte og Ålesund viste seg fra sin beste side da Ylf gjennomførte sitt årsmøte i byen på Sunnmøre. Ylf-leder Ingeborg Henriksen, som selv har permisjon fra Ålesund sjukehus, var derfor litt ekstra stolt da hun ønsket landsrådet velkommen.

– Velkommen til Ylfs årsmøte i vakre Ålesund! Det er fint når reklamen for en gangs skyld stemmer med virkeligheten, smilte hun og viste til været og byen.

– Det første året som leder har vært innholdsrikt. Legers arbeidsbelastning har virkelig blitt satt på agendaen og det har vært sterkt å lese alle historiene som har kommet frem gjennom #legermåleve. Vi ser at de økonomiske rammene ikke stemmer med oppgavene som skal løses. Slik kan det ikke fortsette. Vi kan ikke effektivisere oss bort fra det som er kjerneoppgavene våre, og som gir legejobben mening og innhold, sa Henriksen og pekte på at rettigheter i arbeidslivet utfordres.

– Da må vi huske på dem som har gått foran oss og banet vei. Det er lett å se på arbeidslivets regler som en menneskerett, det er det ikke. Dette har vært kjempet fram gjennom historien, og det skal vi hegne om. Og så må vi som gruppe stå sammen, respektere hverandre og være gode kollegaer mot hverandre. Når vi står under press og er slitne, så blir også arbeidsmiljøet utfordret. Vi må likevel alle prøve å bidra til det arbeidsmiljøet vi selv ønsker å ha, sa Henriksen fra scenen.

Ingeborg Henriksen på talerstolen under Ylfs årsmøte

God diskusjon


På sakslisten til årsmøtet sto det som vanlig både flere organisatoriske saker som budsjett og årsmelding, men også orienteringssaker om Ylfs internasjonale arbeid og Legeforeningens søksmål mot staten i KBU-saken, samt en post om den nyopprettede verktøykassen med hjelp til foretakstillitsvalgte. Det ble også tid til en god diskusjon om generalistkompetanse i helsetjenesten.

– Generalistkompetanse i helsetjenesten er en sammensatt problemstilling, og det handler om både faglig innhold og hvilken helsetjeneste vi skal ha i fremtiden, både for pasienter og ansatte. Jeg er glad for at landsrådet hadde en god diskusjon om temaet. Styret tar med seg landsrådets innspill i det videre arbeidet om denne problemstillingen, sier Henriksen.

Generalistkompetanse i helsetjenesten skal også diskuteres under Legeforeningens landsstyremøte i slutten av mai.

Ylf-tillitsvalgte og sekretariat samlet for middag på toppen av byfjellt Aksla i Ålesund

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer