Nyheter > Aktuelt

På oppdrag fra Legeforeningen har Menon Economics kartlagt investeringsetterslepet i spesialisthelsetjenesten. Deres rapport viser at investeringsbehovet er på 110 milliarder kroner over en fireårsperiode. Leder i Ylf, Ingeborg Henriksen, kommenterer funnene i rapporten.

Rapporten kan leses i sin helhet her: Investeringsetterslepet i spesialisthelsetjenesten

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer