Nyheter > Aktuelt

Det sittende Ylf-styret har begynt på sitt andre og siste år i denne styreperioden, og under høstens arbeidsmøte i Brussel sparket styret arbeidsåret i gang. Både oppfølging etter årets lønnsforhandlinger, utfordringer i arbeidshverdagen i sykehusene, støtte til tillitsvalgte, struktur på styrearbeidet, Helselederskolen, kommunikasjon og internasjonalt arbeid var blant noe av det som stod på agendaen.

Diskusjonene har vært mange, gode og lange. Kreativiteten har blitt utfordret. Engasjementet og ønsket om å få til noe enda bedre har blitt forsterket. Kaffekoppene er tømt utallige ganger. Belgiske vafler har blitt testet. Styrearbeidet til nå er evaluert.

Prioriteringene til det neste styreåret er gjort, vel vitende om at det er mye vi ikke vet hvordan vil bli. Sjokoladen er hamstret til alle tålmodige familiemedlemmer og kollegaer hjemme. Styret er klar for et nytt styreår, og for å jobbe for at din arbeidshverdag skal være bra!

Arbeidshverdagen under press

Arbeidsliv er kjernen i Ylfs arbeid, og påvirker alle områdene vi arbeider med. Det er bekymringsfullt at vi opplever et økende antall hevendelser om hvordan trange økonomiske forhold i sykehusene, kombinert med stort etterslep i pasientbehandlingen etter pandemien, påvirker alle sider av arbeidshverdagen til våre medlemmer.

Arbeidsbelastningen er høy, spesialistutdanningen opplever vi at prioriteres ned, fordypningsdager inndras og det er vanskeligere å få permisjon til kurs. Sårt tiltrengt utbygging og fornying av sykehusene settes på pause, til og med når byggingen er halvveis fullført. Samtidig opplever vi økende rekrutteringsvansker i flere spesialiteter både i distriktene og i sentrale strøk.

Å ikke ta godt nok vare på ansatte eller prioritere ned spesialistutdanning og fagutvikling, er ikke å sette pasientbehandlingen eller vår felles helsetjeneste først. Styret er bekymret for den offentlige helsetjenesten dersom denne utviklingen fortsetter, og vil fremover ha et særskilt fokus på arbeidslivets rammer og rettigheter.

Arbeidsmøte med Ylf

Etterslep i spesialistutdanningen

Vinteren 2021 gjennomførte Ylf en spørreundersøkelse blant medlemmene om etterslep i spesialistutdanningen som følge av, den da pågående, koronapandemien.

Siden da har pandemien roet seg, men sykehusene har stort etterslep i pasientbehandlingen og den økonomiske situasjonen gjør at prioriteringene er vanskelige og tøffe. Styret ønsker å gjøre en fornyet kartlegging av etterslepet i spesialistutdanningen for å få mer kunnskap om hvordan situasjonen er nå. Den kommer etter hvert til din innboks!

Støtte til tillitsvalgte

Tillitsvalgte på alle nivåer gjør hver dag en utrolig viktig jobb for alle Ylfs medlemmer. Å ta vare på de tillitsvalgte generelt, og de foretakstillitsvalgte spesielt, er et varig arbeid for styret. Kurs for tillitsvalgte er en sentral arena for tillitsvalgtopplæringen og i november planlegges høstkurs.

På programmet for i år står blant annet temaet konflikthåndtering. Fremover vil styret prioritere å utvikle støtteverktøy til foretakstillitsvalgte for å gjøre onboardingen av tillitsvalgte på ulike nivåer bedre. Det er bare å følge med det kommende styreåret!

President i European Junior Doctors, Mathias Körner

Internasjonalt arbeid

Internasjonalt arbeid er en viktig del av Ylfs arbeid. Det handler om å ha kontakt med og jevnlig møte kollegaer fra andre europeiske land for å bli kjent med hverandres helsetjeneste, og vi høster fordeler av det i diskusjoner i Norge om alt fra spesialistutdanning til digitalisering i helsetjenesten. Når styret drar til Brussel på arbeidsmøte, så er det selvsagt en god grunn for det!

Den ene ettermiddagen var viet til internasjonalt arbeid der besøk på Europaparlamentet med omvisning og diskusjon om arbeidet der stod på agendaen. Ylf er medlem i European Junior Doctors (EJD), en politisk organisasjon som representerer 300.000 yngre leger i mange europeiske land.

Styret var også så heldig å få besøk av presidenten i EJD, Mathias Körner, og fikk, blant annet, høre om hvordan arbeidslivet er under press i medlemslandene. I november arrangerer Ylf høstmøte for EJD i Oslo, der blant annet nettopp det samme skal være tema.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer